Župni oglasi

Nedjelja 21. veljače 2016.

ŽUPSKI OGLASI 22. – 28. veljače 2016.
 
Službeno se oglasi zaključuju tek subotom navečer i čitaju na nedjeljnoj pučkoj misi. Zato eventualne primjedbe i prijedloge možete uputiti (po mogućnosti što prije da stignemo na vrjeme unijeti ispravke) na tel. –387 36 880-048 ili na e-mail: don.ivica.puljic@tel.net.ba
 
Danas popodne predviđeno je hodočašće naše župe u svetište Kraljice Mira u Hrasno. Križni put je u 1500 sati te misa u 1630. U međuvremenu prigoda za sv. ispovijed.
U četvrtak je klanjanje izloženom sakramentu.
U petak je u 1700 sati Križni put pa sv. misa
 
Kroz tjedan su sv. mise u 1700 sati ovim rasporedom:
 
Ponedj. (22):      Za p. Ivana, Janju i Cviju, n. Neđo Konjevod
                      Za n. Nikolu Raguža, n. sin Ilija  
                       Za p. Niku i Janju Putica, n. Luca Lovrić
 
Utorak (23):        Za p. Franu Šutala, n. sestra Tereza Matić
                       Za p. Milu i Anđu Pandžić, n. Marica Vukasović
                      Vida Raič za svoje pokojne
 
Srijeda (24):        Za p. Sofiju, n. sin Robert Hubjar
                       Za p. iz. ob. Šimić, n. Nada Pavlović
                       Za p. fra Ljudevita Lastu, n. Kristina Šutalo
                                     
Četvrtak (25):      Za p. Vinka Kneževića, n. Ivan      
                       Za p. Anicu i Grgu Matuško, n. obitelj
                       Za p. Maru Glavinić, n. kći Danijela
                                     
Petak (26):          Za p. Matu Kopilaša, n. Ljilja Butigan
                       Za p. Anđui Vidu Batinović, n. Zora
                       Za p. Josipa, Jelicu i Baru, n. Marica Krmek
                                     
Subota (27):   Duži 900Za p. Peru Čamo, n. obitelj
                      Crkva:      Za p. Peru Matića, n. kći Anka
                                       Za p. Karlu Prkačin, n. Ana, Matea i Stjepan Marić
                                  Za p. Karlu Prkačin, n. razred
 
     Nedjelja (28): Župna cr. u 900:     Za p. Rosu Krešić, n. sin Mato
                                                          Za p. Franju, Ivu, Domu i Faniku, n. Jelena Petrović
                                            u 1100:     Za p. Jozu Krešića, n. obitelj
                                                      Vinko i Ivka Krmek za svoje pokojne
                   Nova cr.       u 730:      Z a   n a r o d 
                                                      Za p. Iliju Krmek, n. Janja
                                       u 1700:    Za p. Božicu Kordić, n. kći Divna Perić
 
Ovih dana je u Gospodinu preminula JELKA RAIČ koja je posljednje vrijeme živjela u našoj župi, opremljena svetim sakramentima. Pokoj vječni daruj joj Gospodine!