Župni oglasi

Nedjelja 13. veljače 2016.

ŽUPSKI OGLASI 8. – 14. veljače 2016.
 
Iduća nedjelja je predviđena za hodočašće, korizmeno i prigodom Godine milosrđa u svetište Kraljice Mira u Hrasno. Križni put u 1500 pjesmom prate pjevači iz naše župe, trebali bi se prijaviti koji će b iti da se znademo orijentirati koliko nas može biti.. Sv. Misa je 1630 sa prigodom za sv. ispovijed u međuvremenu.
Srijeda, petak i subota su kvatreni dani.
U četvrtak je uz večernju sv. misu svečano klanjanje presv. sakramentu.
U petak je u 1700 sati Križni put pa skraća sv. misa.
Krštenje novorođenčadi se preporučuje kad prođe korizma, osobito na Uskrs.
 
Kroz tjedan su sv. mise u 1700 sati ovim rasporedom:
 
Ponedj. (15):      Za p-g Milu Buntić, n. obitelj
                           Za p. Anicu Bačić, n. Nada i Ivo Obradović
                       Za p-g Vidu i Janju Koncul, n. Tomo
 
Utorak (16):        Za p. don Zdravka Ivanković, n. Ivan Knežević
                       Za p. Maru i Đuru, n. kći Mladenka Škobo
                       Za p. iz ob. Butigan i Veselić, n. Slavko i Marija
 
Srijeda (17):        Za p-u Ljubu i Marijana Lovrić, n. Jozo
                       Za p. Petra Glavinić, n. Stoja Raič
                       Za p. Božu i Anku Gverović, n. Jozo Lovrić
                                     
Četvrtak (18):      Obitelji u Čst Gospe schönstadtske
                       Za p. Blaža i Anu Marić, n. Ilka Kriste
                       Za p. Nikolu Krešića, n. Draga
 
Petak (19):          Za p. Tomsilava Mišković, n. Marijana Slamnik
                           Za p. iz. ob. Mišković i Maslać, n. Neđo i Anđa
                            Za p. Iliju, Anu, Franju i Maru, n. ob. Markanović
 
Subota (20):   Duži 900:   Za p. Pasku Bačića, n. Šimo Matuško
                      Crkva:        Za p. Ivana i Katu Obradović, n. Anđa
                                         Za p. Vinka Bačić, n. Anka
                                         Za p. Andriju Bačić Ivanova, n. Mira
 
Nedjelja (21): Župna cr. u 900:      Za p. Marijana i Ljubu Lovrić, n. kći Marica
                                                       Za p. Ivana Baliić, n. kći Ruža Lovrić 
                                     u 1100:       Za p. Matiju, Josipa i Antuna, n. Jasenka Sremac
                   Nova cr.    u 730:         Z a   n a r o d
                                    u 1700:       Za p. Hrvoja Ćorić
                                                      Za p-u Milu Butigan, n. sestra Ljubica
 
     Preminuo je u Gospodinu, opremljen svetim sakramentima, naš župljanin Hrvoje Ćorić. Župska zajednica na osobit način preporučje njegovu dušu milosrdnom Bogu jer ju je zadužio velikom ljubavlju prema izgradnji nove gradske crkve koju je iz dana u dan pratio. Neka mu dobri Bog nagdari ljubav i prema njemu i prema njegovoj crkvi. Pokoj vječni daruj mu Gospodine – počivao u miru.