Župni oglasi

Nedjelja 24. siječnja 2016.

ŽUPSKI  OGLASI  25. – 31.  siječnja  2016.
 
U ponedjeljak je blagdan Obraćenje sv. Pavla i završetak Molitvene osmine za jedinstvo kršćana.
U utorak su učenici sv. Pavla sv. Tit i Timotej.
 
Kroz tjedan su sv. mise u 1700 sati ovim rasporedom:
 
Ponedj. (25):      Za p. Ivana, Janju i Petra, n.. ob. Raič
                       Za p. Ivana Glavinić, n. Mara Raič
                       Za p. Ivicu Jurendić, n. sestra Manda
 
Utorak (26):        Za p. iz ob. Ljiljanić i Krmek, n. Jozo i Janja
                       Za p. Peru Previšića, n. Mara
                       Za p. Jozu Maslaća, n. kći Slavica Bačić
 
Srijeda (27):        Za p. Ivana Krmeka, n. obitelj
                       Za p. Ivana i Maru Krmek, n. obitelj
                       Za p. Maru Previšić, n. obitelj
                                     
Četvrtak (28):      Za p. Tomislava Marenića, n. Ivo
                            Za p. Miru Šimića, n. supruga Iva
                       Za p. Ivana Krmeka, n. kći Ivanka
                                     
Petak (29):          Za p. Milu Butigan, n. obitelj
                       Za p. Andriju, n. Mara Čamo
                       Za p. Katu Papac, n. obitelj
                                     
Subota (30):        Duži 900:     Za p. Stojana i Zoru Šutalo, n. Anica
                            Crkva:        Za p. Cviju Šutalo, n. obitelj Džakula
                                            Za p. Luciju i Miška Raguž, n. Ivanka Knežević
                                           Za p. Ilinku i Đuru Krmek, n. Ilija
 
Nedjelja (31):      Ž. cr. u 900:     Za p. Željka Krmek, n. obitelj
                                     u 1100:    Za p. Peru Krešića, n. obitelj
                            N. cr. u 730:     Z a   n a r o d
                                u 1700:    Ivo Mišković za pokojne
 
Iduće subote u 10 sati veliki sabor svih ministranata: produženje iskaznica, izdavanja novih… dogovor o predstojećem vremenu i ministriranju…
 
Najavljujemo veliki susret – sabor – ministrantskih zborova iduće subote u 1000 sati. Trebaju doći svi koji žele produžiti ministrantske iskaznice ili se učlaniti u zbor te dobiti novu iskaznicu.
 
Zaključujemo pretplate na Crkvu na kamenu za 2016.. Ima još brojeva od siječnja.