Župni oglasi

Nedjelja 3. siječnja 2016

ŽUPSKI  OGLASI 4. – 10. siječnja 2016.
 
Službeno se oglasi zaključuju tek subotom navečer i čitaju na nedjeljnoj pučkoj misi. Zato eventualne primjedbe i prijedloge možete uputiti (po mogućnosti što prije da stignemo na vrjeme unijeti ispravke) na tel. –387 36 880-048 ili na e-mail: don.ivica.puljic@tel.net.ba
 
Iduće nedjelje je svetkovina Krštenje Gospodinovo. Sv. mise kao i svake nedjelje – Župska crkva: pučka misa u 900 i misa mladih u 1100 sati. – Nova crkva: rana misa u 730 i večernja u 1700.
U srijedu je Bogojavljenje (Vodokršte, Sv. Tri Kralja). Glavna misa u 1100 sati s blagoslovom vode i soli. Bit će i večernja misa u 1700 te misa u Dužima u 900 sati.
 
U četvrtak se zbog blagoslova kuća ispušta svečano izlaganje sakramenta. Crkva će biti otvorena za klanjanje.
 
Kroz tjedan su sv. mise u 1700 sati ovim rasporedom:
 
Ponedj. (4):           Za p. Mirka Leženić, n. obitelj
                          Za p. Ozanu, n. kći Lordana Matić
                          Za p. Josipa Savić, n. obitelj
 
Utorak (5):             Za p. Spasu Šutala, n. Žaklina Džakula
                          Za p. Matu, Stojana i Janju, n. Ljuba Knežević
                          Za p. Nedjeljka i Josipa, n. Marina Bogoje
 
Srijeda (6):            U 1100 sati:       Za p. Zrinku Tomić, n. Pava Kriste
                          U 1700 sati:      Za p. Mirka Leženić, n. Božo Marić
                          Duži:                Za p. Roberta Katić, n. kći Matea
                                     
Četvrtak (7):          Za p. Josipa Bjeloperu, n. Đuka
                          Za p. Jozu i Zorana Nuić, n. Nada Pavlović
                          Za p-u Milu Šanje, n. Ivan Macan
                                     
Petak (8):               Za p. Juru Beškera, n. kći Lucija Novaković
                          Za p. iz obit. Matić i Butigan, n. Danijela
                          Za p. Andriju, Ivana i Maru, n. obitelj
                                     
Subota (9):             Za p. Matu Batinović, n. supruga Janja
                          Za p. Boška Krmek, n. obitelj
                          Mara Ćorić za pokojne
                                                                                    
Nedjelja (10):        Ž. cr.  u 900:    Za p. Danicu Marčinko, n. Angela Lovrić
                                                      Za p. Božu i Anicu Kriste, n. obitelj
                                        u 1100:   Za p. Nikicu Noković, n. Normela
       Za p. Juru, Anicu i Ivu, n. Vinka Prkačin
N. cr. u 730:   Z a   n a r o d
                                                 u 1700:     Za p. Katicu i Valentina, n. Eva
 
Sakrament svete ženidbe po zakonima svete Crkve žele sklopiti:
 
FRANJO SMILJANIĆ, sin Zrinkov i Dominike r. Milanović   –   i
BRANKICA MLIKOTA, kći Zoranova i Cecilije r. Pinjušić