Župni oglasi

Nedjelja 22. studenog 2015.

ŽUPSKI OGLASI 23. – 29. studenog 2015.
 
Službeno se oglasi zaključuju tek subotom navečer i čitaju na nedjeljnoj pučkoj misi. Zato eventualne primjedbe i prijedloge možete uputiti (po mogućnosti što prije da stignemo na vrjeme unijeti ispravke) na tel. –387 36 880-048 ili na e-mail: don.ivica.puljic@tel.net.ba 
 
Krist Kralj. Sv. mise iduće nedjelje su ovim rasporedom:   – Župska crkva: pučka sv. misa u 900 i misa mladih u 1100 sati. – Nova crkva: rana sv. misa u 730 i večernja u 1700.
 
Kroz tjedan su večernje mise u 1700 sati, bit će ovim rasporedom:
 
Ponedj. (23):      Za p. Juru i Katu Manenica , n. kći Marija
                       Za p-u Stoju Šutalo, n. n. Lordana Matić
                       Za p. Vidu i Ružu, n. kći Anđelka Jogunica
 
Utorak (24):        Milica za p. majku
                       Za p. Josipu Katić, n. Mato i Katarina
                       Za pokojnoga. Milu Leventića, n. Radmila Krvavac
 
Srijeda (25):        Za p. Maru, Božu i Nedjeljka Previšić, n. Anica
                       Za p. Katu Jonjić, n. obitelj
                       Za p. Veru Šutalo, n. Stojan i Anđela Knežević
                                     
Četvrtak (26):      Za p. Matu Matića, n. sin Marinko 
                       Za p. Anicu i Matu Matić, n. sin Jozep
                       Za p. iz ob. Butigan, n. Anica Savić
                                     
Petak (27):          Za p. Katu, Đuru i Nikolu Konjevod, n. Ruža
                       Za p. Ivicu Krešića, n. Anka
                       Vid i Milka Artuković za svoje pokojne
                                     
Subota (28):        Duži 900:    Za p. Matu i Roberta Katića, brat Jozo
                           Crkva:        Za p. Anicu Bačić, n. Anka
                                         Za p. Maru i Peru Raič, n. kći Marica
                                         Za p. Slavka Jurkovića, n. supruga Stanka
                                     
Nedjelja (29):      Ž. cr. u 900:     Za p. č. s. Ilinku, n. brat Ilija Raguž
                                     u 1100:   Za p. iz ob. Marić i Palameta, n. Valentina
                                                   Za p. Ivana, Ivanu i Anđelka
                          N. cr. u 730:    Z a   n a r o d
                                u 1700:   Za p. Mariju Weber, n. sestra Eva
 
Preminula je  u Gospodinu naša župljanka Mara Menalo r. Bačić. Isto tao preminuoje iovih dana i Ivan Šanje koji je povremeno boravio i u našoj Župi. Pomolimo se za pokoj njihovih duša!