Župni oglasi

Nedjelja 1. studenog 2015. – Svi Sveti

ŽUPSKI OGLASI 2 – 8. stuedenog 2015.
 
Službeno se oglasi zaključuju tek subotom navečer i čitaju na nedjeljnoj pučkoj misi. Zato eventualne primjedbe i prijedloge možete uputiti (po mogućnosti što prije da stignemo na vrjeme unijeti ispravke) na tel. –387 36 880-048 ili na e-mail: don.ivica.puljic@tel.net.ba

     Svete mise iduće nedjelje su ovim rasporedom:   – Župska crkva: pučka sveta misa u 900 i misa mladih u 1100 sati. – Nova crkva: rana sveta misa u 730 i večernja u 1800.

Sutra na Dušni dan, kako je već pročitano, mise su ovim rasporedom: u 900 u Dračevicama i u Vranjevu Selu, u 1000 sati na Brestici i na Kiševu, u 1100 sati na Ilijinom Polju te večernja sveta misa u 1700 sati u župnoj crkvi. Sve su mise za pokojne.
 
U četvrtak je klanjanje izloženom sakramentu
 
Kroz tjedan su večernje mise u 1700 sati, bit će ovim rasporedom:
 
Ponedj. (2):        Sve mise za pokojne.
                                     
Utorak (3):          Miro Marić u čast sv. Huberta
                       Za p. Niku Krešić, n. Matija
                       Za p. Anđu i Iliju, n. kći Boja Bogdan
 
Srijeda (4):          Obitelj Prskalo za svoje pokojne
                       Obitelj Papić za sve svoje pokojne n. Marija
                       Za p. Nikolu i Cviju, n. Nada Žulj
 
Četvrtak (5):        Za p. Milu Šimić, n. Iva        
                       Za p. iz ob. Bulum i Dodig, n. Borka
                       Za p. Ljubicu Barić, n. Anđelka
                       Za p. Ivana Maslać, n. Nikica
                                     
Petak (6):            Za p. Zoru Pavlović, n. Pero
                       Mara Krmek za svoje pokojne
                       Mladen Kužić za svoje pok.
                               Za p. Karlu Prkačin, n. prijateljica Leonarda
                                     
Subota (7): Duži 900:              Ante Batinović za svoje pokojne
                   Crkva:                 Za p. Antu Vukasović, n. Đurica
                                          Za p. Cvijetu Matić, n. kći Marina
                                          Za p. Cvijetu Matić, n. kći Snježana
 
Nedjelja (8): Ž. cr. u 900:       Za p. Josipa Matića, n. sestra Mara Džono
                                              Za p. Mirka Prkačin, n. obitelj   
                              u 1100:      Za p. Kristu, n. kćeri Anđelka i Stojanka Krešić
                    N. cr.  u 730:       Z a   n a r o d
                          u 1700:     Za p. Zoru Pavlović, n. Anka Bačić
 
U ovom su tjednu prvi petak, subota i nedjelja, prigoda za ispovijed sat prije svetih  misa.
                                                             
Sakrament svete ženidbe po zakonima svete Crkve žele sklopiti:
 
STOJAN KNEŽEVIĆ, sin Milenkov i Ivanke r. Raguž   –   i
ANĐELA ŠUTALO, kći Vde – Vicka i p. Vere r. Njavro