Župni oglasi

Nedjelja 25. listopada 2015.

ŽUPSKI OGLASI 26. X. – 1. XI. 2015.
 
Službeno se oglasi zaključuju tek subotom navečer i čitaju na nedjeljnoj pučkoj misi. Zato eventualne primjedbe i prijedloge možete uputiti (po mogućnosti što prije da stignemo na vrjeme unijeti ispravke) na tel. –387 36 880-048 ili na e-mail: don.ivica.puljic@tel.net.ba
 
V A Ž N A    O B A V I J E S T
 
Prigodom Svih Svetih i Dušnog dana večeras će nakon mise u novoj crkvi slovenski istraživač gosp. Roman Leljak prikazat potresni kratki film (desetak minuta) o umiranju jedne trudnice na ulasku u smrtonosnu Hudu jamu. Zatim će prikazati još neke potrene fotografije uz komentar o stradalim Hrvatima u Sloveniji. U centru pažnje je Huda Jama u kojuoj je mučenički završilo život preko 2000 stradalnika. Red je da im posvetimo pažnju i nezaborav.  Koji budu na misi mogli bi ostati, a koji su bili na dopodnevnima misa mogli bi doći u novu crkvu iza mise, to jest u 1745sati kada će početi film.
 
Raspored svetih misa u crkvama i po grobljima na svetkovinu Svih Svetih i na Dušni dan stavljen je na naslovnicu.
 
 U srijedu su sv. apostoli Šimun i Juda Tadej. Misa u Starom Neumu u 1100 sati.
 
Kroz tjedan su večernje mise s listopadksom pobožnošću u 1700 sati, bit će ovim rasporedom:
 
Ponedj. (26):      Za p. Peru Bačić, n. obitelj
                      Za p. Anđelka Bačić, n. obitelj
                       Za p. Stjepana Lovrić, n. obitelj
 
Utorak (27):        Za p. Tomu Jogunica, n. sin Pero
                       Za p. Matu Matuška, supruga Jagoda i djeca
                       Za p. Boška Mustapić, n. kći Neđa Lovrić
 
Srijeda (28):       St. Neum:   Stjepo Škobo za pokojne
                      Crkva:        Za p. Vidu Krmeka, n. obitelj
                                        Za p. Nikolu i Maru Marić, n. Dragica
                                         Za p. Janju i Luku Jurendić, n kći Manda Radoš
 
Četvrtak (29):     Za p. Željku Krešić, n. Šćepo i Zdravka  
                       Za p. Niku i Danicu Prkačin, n. sin Lazo
                       Za p. Katu i Radu Maslać, n. kći Mara Katić
                            
Petak (30):          Za p. Vicka Sentića, n. Mato
                       Za p. Zoru Putica, n. kći Zdravka Krešić
                       Za p. Marinka i Janju Tomić, n. obitelj
          
Subota (31):        Za p. Mihu Prkačina, n. sin Luka
                       Za p. Mari8ju Štrbac, n. sin Slavko
                       Za p. Đuru i Luciju, n. kći Neđa Glavinić
                            
Nedjelja (1):        Župna cr.   u 900:        Z a   n a r o d
                            Nova cr.     u 730:        Za sve vijerne mrtve
 
                                                               
Sakrament svete ženidbe po zakonima svete Crkve žele sklopiti:
 
BRANKO JELAVIĆ, sin p. Vojke i Mirjane r. Petrušić   –   i
DNIJELA MATIĆ, kći Rafina i Bosiljke r. Stanivuković
 
Ovih dana je preminula Mila Šanje r. Šimić s Kamenica. Pomolimo se zapokoj njezine duše!