Župni oglasi

Nedjelja 18. listopada 2015.

ŽUPNI OGLASI 19. – 25. listopada 2015.
 
 
Službeno se oglasi zaključuju tek subotom navečer i čitaju na nedjeljnoj pučkoj misi. Zato eventualne primjedbe i prijedloge možete uputiti (po mogućnosti što prije da stignemo na vrjeme unijeti ispravke) na tel. –387 36 880-048 ili na e-mail: don.ivica.puljic@tel.net.ba
 
Svete mise iduće nedjelje su o novom vremenu u župskoj crkvi pučka u 900 i misa mladih u 1100 sati. A u novoj crkvi je rana misa u 730 a večernja od iduće nedjelje u 1700.
 
Kroz ovaj tjedan su večernje mise i listopadska pobožnost još ovaj tjedan u 1800 sati.
 
Ponedj. (19):        Za p. Jozu Raguža, n. Drago
                            Za p. Vidana Butigana, n. obitelj
                       Za p. Ivana Šutalo, n. Lordana
 
Utorak (20):        Za p. Ivušu Pavličević, n. kći Ruža Nikolić
                       Za p. Maru Krmek, n. obitelj
                       Za p. Iliju Šutala, n sestra Tereza Matić
 
Srijeda (21):        Za p. Maru Krmek, n. Ivanka Konjevod
                           Za p. Željka Obad, n. ob. Prović
                       Za p. Željka Obad, n. Neretvanac
                                     
Četvrtak (22):      Za p. Antu i Anicu Tomić, n. kći Pava Kriste
                             Za p. Maru i Ivana Krmek, n. kći Neđa
                       Za p. Danicu Matuško, n. Anđelka
                                     
Petak (23):          Za p. Spaseniju Buško, n. Ruža Konjevod
                       Za p. Zlatana i Nikolu Obad, n. Vera Konjevod
                       Za p. Boška i Dragu Lakić, n. Mirjana
 
Subota (24):        Za p. Janju i Vidu Koncul, n. sin Tomislav
                       Za p. Niku i Radu, n. sestra Anica Marić
                       Za p-g Ivu Leženića, n. djeca
                                     
Nedjelja (25):      Ž. cr. u 900         Za p. Matu i Stanu Leženić, n. Stjepo
                                                       Za p. Zorana, Anđelinu i Matiju Jurešić, n. ob
                                    u 1100:        Za p Ivana, Lucu i Anu n. Zoran Mlikota
       Za p. Vinka Pinjušić, n. Cecilija Mlikota
 N. cr.     u 730:       Z a   n a r o d
                                u 1700:      Za p. Matu Leženić, n. obitelj
     .
Sakrament svete ženidbe po zakonima svete Crkve žele sklopiti:
 
MATO RAIČ, sin pok. Mate i Ružice r. Vojvoda   –   i
KATARINA KATIĆ, kći Jozina i Anđelke r. Žuvelek
 
    U iduću subotu Sestre Služavke Malog Isusa slave 125 godina od utemeljenja. Čestitamo im i pomolit će mo se za njih.