Župni oglasi

Nedjelja 27. rujna 2015.

ŽUPSKI OGLASI 28. IX. – 4. X. 2015.
 
 Službeno se oglasi zaključuju tek subotom navečer i čitaju na nedjeljnoj pučkoj misi. Zato eventualne primjedbe i prijedloge možete uputiti (po mogućnosti što prije da stignemo na vrjeme unijeti ispravke) na tel. –387 36 880-048 ili na e-mail: don.ivica.puljic@tel.net.ba
    
      U utorak su sv. Mihael, Gabriel i Rafael. Sv. Misa na Kiševu u 1100 i u crkvi u 1800
     U četvrtak je sv. Terezija Mala, prije svete mise počinju naša djeca predmoliti listopadsku pobožnost u 18 sati na način žive krunice: u četvrtak predmoli VIII. razred, u petak. VII., u subotu VI. razred.  Iza mise u četvrtak je svečano klanjanje presvetom sakramentu. iza večernje sv.
      U petak su Anđeli čuvari. Prvi petak, u subotu prva subota, u nedjelju prva nedjelja.
 
   Kroz tjedan su večernje mise od sutra u 1800 sati, bit će ovim rasporedom:
 
Ponedj. (28):    Za  p. Ivana, Matu i Lucu Krešić, n. Draga
                         Za p. Nikolu Franić, n. Kata sa obitelji
 
Utorak (29):     Kiševo:   Neđo Mišković za pokojne u groblju
                                        Za p. Božu i Anicu i sve pok. u groblju, n. Jozo Lovrić
                                Crkva:     Za p. Ljubicu Škalic
                                        Za p. Vnka Šimić, n. sestra Slavica i Dragica
 
Srijeda (30):     Za p. Vinka Šimića, n. sestre
                         Za p. Katu i Jozu Rezo, obitelj
 
Četvrtak (1):     Za p-u Marijanu Raguž, n. Marija Maslać
                         Za p. Iliju, Peru i Cvijetu, n. Vidan Raič
 
Petak (2):         Za p. Antuna i Anđu Kalauz, n. Vlado
                        Za p. Ljubu Glavinić i Dragu Raič, n. Marica
 
Subota (3):      Za p-g Milu Bošković, n. supruga Tanja
                       Za p. Martina i Cviju, n. Mladen Njavro
 
Nedjelja (4): Ž. cr. u 900:     Za p. Matu Martić, n. Ivan
                              u 1100:    Za p. Maru Brać, n. sestra Zora Krmek
                     N.cr. u 700     Z a n a r o d
                              u 1800:    Za p. iz obitelji Zovko i Bačić, n. Ruža
 
      Sakrament svete ženidbe po zakonima svete Crkve žele sklopiti:
 
TOMISLAV SUŠIĆ, sin Ilijin i Anke r. Butigan – i
ANAMARIJA DŽONO, kći Stjepanova i Marice r. Glavinić
 
       U subotu veliki sastanak Mnistranstskog zbora u 1000 sati. Dosadašnji ministranti koji žele produžiti svoju službu trebaju ponijeti ministrantsku iskaznic. Prigoda je da se prijave i novi. Preporučujemo svim dječacima od IV. – VIII. razreda, a mogu i mlađi. Srednjoškolci u Ministrantskom zboru su njihovi voditelji. Naglašavamo roditeljima da je ovo jedna od najuspješnijih odgojnih ustanova njihove djece!!!