Župni oglasi

Nedjelja 12. srpnja 2015.

ŽUPNI OGLASI 13. – 19. srpnja 2015.
 

 Službeno se oglasi zaključuju tek subotom navečer i čitaju na nedjeljnoj pučkoj misi. Zato eventualne primjedbe i prijedloge možete uputiti (po mogućnosti što prije da stignemo na vrjeme unijeti ispravke) na tel. –387 36 880-048 ili na e-mail: don.ivica.puljic@tel.net.ba

 
Svete mise iduće nedjelje su ovim rasporedom:  
    – Župska crkva: pučka sveta misa u 900 i misa mladih u 1100 sati.
    – Nova crkva: rana sveta misa u 700 i večernja u 1900.
 
U ponedjeljak je Gospa Bistrička
 
U četvrtak je Gospa Karmelska. Misa na Ilijinom Polju u 900 sati i večernja u crkvi
 
Kroz tjedan su večernje mise u 1900 sati, bit će ovim rasporedom:
 
Ponedj. (13):      Za p. Zdravka i Franu Jelić, n. Anica Maslać 
                           Za p. Ivku i Đuru Krmek, n. kći Nada
                       Za p. Ivicu Markanović, n. ob.
 
Utorak (14):        Za p. Matana Glavinić, n. supruga Danica
                       Za p. Katu Papac, n. Anica Kevo
                       Za p. iz ob. Nuić i Šimić, n. Nada Pavlović
 
Srijeda (15):        Za p. Iliju i Maru, n. ob. Beno
                       Za p. Ivana i Genu Mustapić, n. Ivica i Vera Konjevod
                       Za p. Iliju Dragić, n. Ivo Novaković
                                     
Četvrtak (16):      Il. Polje: Obitelji Leženić za žive i mrtve
                             Crkva:   Za p. Maru i Stjepu Kristića, nevjesta Ivka
                                      Za p. Cviju i Gašpu Bačić; Anitu i Đuru Butigan, n. unuke
                                      Za p. iz ob. Glavinić i Vukasović, n. Zlatko i Dragica
                                                                                    
Petak (17):          Za p. Peru i Mirku Ivanković, n. Nada Previšić
                       Za p. Lazara i Fridu Previšić, n. Nada Previšić
                       Za p. Maru Šantić, n. kći Ana
 
Subota (18):        Duži 900Za p. Peru i Anicu Čamo, n. Draga Slade
                           Crkva:     Za p.Jozu Bogdanović i Matana Vukanović,n.Cvija i Ante
                                       Za p. Maru Glavinić n. KUD “Lindžo”
                                        Gospi Schönstadtskoj
 
Nedjelja (19):   Župska. cr.  u 900:        Za p. Stjepana, Anku i Ivicu Bačić, Ruža Zovko
                                                             Za p. Katu Papac, n. kći Olga
                                             u 1100:      Za p. Peru Krmek, n. Zora
                                                             Za p. Ivku Krmek, n. sin Stanko
                           Nova cr.     u 700:       Z a   n a r o d
 
 
                                         u 1900:    Za p. Stjepana, Anku i Ivicu Bačić, n. Ruža Zovko
    
Ima još brojeva Crkve na kamenu – pretplatnici mogu podići u sakristiji.