Župni oglasi

Nedjelja 28. lipnja 2015.

ŽUPNI OGLASI 29. VI. 5. VII. 2015.
 
Službeno se oglasi zaključuju tek subotom navečer i čitaju na nedjeljnoj pučkoj misi. Zato eventualne primjedbe i prijedloge možete uputiti (po mogućnosti što prije da stignemo na vrjeme unijeti ispravke) na tel. –387 36 880-048 ili na e-mail: don.ivica.puljic@tel.net.ba 
 
Svete mise iduće nedjelje su ovim rasporedom:   – Župska crkva: pučka sveta misa u 900 i misa mladih u 1100 sati. – Nova crkva: rana sveta misa u 700 i večernja u 1900.
 
U ponedjeljak je svetkovina sv. Petar i Pavao. Večernja sv. misa u 1900 sati.
 
U četvrtak je klanjanje izloženom sakramentu.
 
U petak je sv. Toma apostol.
 
Kroz tjedan su večernje mise u 1900 sati, bit će ovim rasporedom:
 
Ponedj. (29):      Za p. Marka Puljić
                       Za p. iz obitelji Krešić i Puljić, n. Draga
 
Utorak (30):        Za p. Anicu Matuško, n. Blaško
                       Za p. Kristu, n. supruga Kata
 
Srijeda (1):          Za p. Petra i Janju Božić, n. djeca
                       Za p. iz ob. Raič i Vojvoda, n. Ruža
             
Četvrtak (2):        Za p. Đuru i ostale svoje pokojne n. Mara        
                        Za p. Maru, m. kći Jozepa
             
Petak (3):            Za p. Zoru Maslać, n. Josip
                       Za p. Janju Krmek n. obitelji Marasović i Krmek
             
Subota (4): Duži 900:    Za p. Božicu i Danicu, n. Ivica Čamo
                   Crkva:       Ruža Gverović za svoje pokojne
                                     Za p. iz ob. Džono i Krndelj, n. Miško i Slobodanka
             
Nedjelja (5): Ž. cr.    u 900:    Za p. Ružu i Stjepu Bačić, n. kćeri
                                 u 1100:   Z a   n a r o d
                     N. cr.    u 700:    Za p-g Ivu i Anđu Vuletić, n. Luca Putica
                            u 1900:   Za p. Mariju Bačić, n. prijatelj
 U ovom su tjednu prvi petak, subota i nedjelja, prigoda za svetu ispovijed sat prije svetih misa.