Župni oglasi

Nedjelja 14. lipnja 2015.

ŽUPNI OGLASI 14. do 21. lipnja 2015.
 
Kroz tjedan su večernje mise u 1900 sati, bit će ovim rasporedom:
 
Ponedj. (15):               Za p. Maru, n. obitelj Ante Glavinića
Za p. Miška i Luciju Raguž, n. kći Ivanka Knežević
                               Za p. Nikolu i Božu, n. sin Ivan Menalo
 
Utorak (16):                Za p. Željka Manudrića, n. Ankica i Zoran Krešić
Za p. Ivana i Katu Obradović, n. Nedjeljka Jogunica
                               Za p. Katu, n. kći Sanja Rezo
 
Srijeda (17):                Za p. Katu Jonjić, n. obitelj
                               Za p. iz. obitelji Lovrić, n. Janja
                               Za p. Nikicu Nokovoić, n. Normela
             
Četvrtak (18):             Za p. Ružu Kalauz, n. unuk Dragan
Obitelji u čast Gospe Schönstadtskke       
                              Za p. Vinka Bačića, n. Ankica Bogdanović i Silvija Kristić
 
Petak (19):                  Za p. Matka Butigan, n. obitelj
                               Za p. Iliju Bogdana, n. Marija Previšić
                               Za p. Dragutina Barišića, n. obitelj Katić
             
Subota (20):  Duži 900:    Za p. Stanu, Anicu i Eriku, n. Boja Mišković
                     Crkva:        Za p. Šćepu Leženić, n. Ante
                                    Za p. Peru i Anku Katić, n. Luka
                                    Misa Ivke Prkačin
 
Nedjelja (21):  Ž. cr. u 900         Za p. Jozu i Ivu Menalo, n. kći Marina
                                
u 1100:      Ante Džono za svoje pokojne
                        N. cr. u 700:       Za p. Katu Čamo, n. sin Ivica
                            u 1900:       Za p. Stjepana Bačić, n. kći Ruža Zovko
 
Sakrament svete ženidbe po zakonima svete Crkve žele sklopiti:
 
IVAN VIŠTICA, sin Franin i Vesele r. Musulin   –   i
ŽELJKA KRNJIĆ, kći Milina i Zore r. Raguž.