Župni oglasi

Nedjelja 7. lipnja 2015.

ŽUPNI OGLASI   8.   do   14.  lipnja  2015.
 
U petak je svetkovina Presveto Srce Isusovo. Misa u Dužima u 1100 . U župnoj crkvi večernja sv. misa Presv. Srca Isusova u 1900 sati i uočnica u crkvi sv. Ante isto u 1900 sati. Prigoda za sv. ispovijed od 1800 sati.
U subotu je Bezgrješno Srce Marijino i spomendan sv. Ante Padovanskog. Pučka misa u 1100 sati u crkvi sv. Ante s prigodom za sv. ispovijed od 1030 sati. Večernja sv. misa Bezgrješnog Srca Marijina u župnoj crkvi.
 
Kroz tjedan su večernje mise u 1900 sati, bit će ovim rasporedom:
 
Ponedj. (8):           Za p. Žarka i Anicu Biokšić, n. kći Vesna Pavlović
                          Za p. Ranka i Peru Savić, n. Ruža
                          Za p. Maru Glavinić, n. ob. Ivice Čamo
 
Utorak (9):             u 1200:         Osmoljetka Bogu u zahvalu
                              u 1900:          Za p. Ivana i Maru, n. kći Matija Bijelić
                                               Za p. Anicu, Antu i Luciju, n. Matija Bijelić
                                               Za p. Miroslava Šimić, n. obitelj
 
Srijeda (10):          Za p. Matu i Iliju Bogdan, n. Ruža
                          Za p. Matu i Iliju Bogdan, n. Željka Konjevod
                          Zdenko i Boja Matić za pokojne
 
Četvrtak (11):        Za p. Tomislava Krečak, n. obitelj
                               Za p. Danicu Marčinko, n. obitelj
Za p. Kazimira Bogdanović, n. sin Vide
             
Petak (12):             Duži 1100:       Za p-g Neđu Matuško, n. Ana
                                                                       Za p. Nedjeljka Batinović, n. obitelj
                              Crkva 1900:      Za p-u Božu Papac, n. Božo Šutalo
                              Sv.Ante 1900:    Za p. Antu Ćapeta, n. sestra Zdravka
                                                                                    
Subota (13):           Sv.Ante 1100:    Ivica Bačić za pokojne
                                                       Za p. Antuna Batinović i pok. u groblju n. Mara
                               Crkva 1900:      Ivo Leženić za svoje pokojne
                                Za p. Dragana Prcu, n. sin Miro
                                                                                                                                    
Nedjelja (14):        Župna cr.900:        Za p-g Ivu Puticu, n. sin Tiho
                                                           Obitelj Luke i Mirjane Mustapić1100:            
                                                           Za p. Božu Krmeka, n. obitelj
                                Nova cr. 700:       Z a   n a r o d
                                         1900:      Za p. Ivana Puticu, n. sin Josip
 
Sakrament svete ženidbe po zakonima svete Crkve žele sklopiti:
 
DRAGO JAKIŠA, sin Boškov i Elvire r. Lasić   –   i
MATEJA MASLAĆ, kći p. Milenka i Jasne r Milanović
          također:
ANTE MUSTAPIĆ, sin Lukin i Mirjane r. Vasilj   –   i
NIKOLINA KOZINA, kći Ivanova i Mirjane r. Bandur.
 
Novi broj Crkve na kamenu pretplatnici mogu podići u sakristiji.