Župni oglasi

Nedjelja 23. svibnja 2015

ŽUPNI OGLASI 25. do 31. svibnja 2015.
 
Službeno se oglasi zaključuju tek subotom navečer i čitaju na nedjeljnoj pučkoj misi. Zato eventualne primjedbe i prijedloge možete uputiti (po mogućnosti što prije da stignemo na vrjeme unijeti ispravke) na tel. (–387 36) 880-048 ili na e-mail: don.ivica.puljic@tel.net.ba
 
 
U ponedjeljak je B. D. Marija – Majka Crkve.
 
Srijeda, petak i subota su kvatreni dani.
 
Kroz tjedan su večernje mise u 1900 sati, bit će ovim rasporedom:
 
Ponedj. (25):      Za p. Katicu i Ljubanka, n. kći Mirela Lučić
                       Za p. Zorku i Dragicu, n. Mara Kristić
                      Za p. don Zdravka, n. Ilija Bjelopera
 
Utorak (26):        Za p. Anu, Iliju, Franju i Maru, n. ob. Markanović
                       Za p. Ivana Glavaša, n. djelatnici hotela Zenit
                       Za p. Ivana Kuzman, n. sin Mihajlo
 
Srijeda (27):        Za p. Ruužu Konjevod, n. Ivica
                       Za p. Nikolu i Katu, n. sin Miro Bijelić
                       Za p. Nedjeljku Bogoje, n. kći Ruža
 
Četvrtak (28):        Za p. Niku i Dragicu Raguž, n. Angelina Bende

 Za p. Cviju Sentić, n. Nada Žulj    
                               Za p. Ružu Konjevod, n. Luka
             
Petak (29):            Za p. iz ob. Lovrić i Matić, n. ob Lovrić
                              Za p. iz ob. Butigan i Matić, n. Danijela
             
Subota (30):        Duži 900:    Za p. Matu Batinović, n. Anica
                           Crkva:         Za p. Lovru Raiča, n. sin Nikša
                                          Za p. Jadranku Soldo, n. Zvijezda Mora
             
Nedjelja (31):      Župska cr.  u 900:     Za p. Iliju Bogdana, n. sestra Ilena Konjevod
                                              u 1100:     Za p-g Vidu i Mandu Raguž, n. sin Miro
 
                           Nova cr.     u 700:      Z a   n a r o d       
                                            u 1900:     Za p. Željka Krmeka, n. obitelj
 
      Sakrament svete ženidbe po zakonima svete Crkve žele sklopiti:
 
ANDREJ OBAD, sin Ivicin i Cvije r. Menalo   –   i
MARTINA DALMATIN, kći Mirina i Slavice r. Kalauz
 
         Prvopričesnicima preporučujemo da – kao i dosadašnjih godina – dječaci obave pobožnost prvih petaka, djevojčice prvih subota, a onima koji izdaljega dolaze na mise s roditeljima pobožnost prvih nedjelja!
 
        Ovih dana je u Gsospodinu preminula naša župljanka Mara Glavinić r. Martić, supruga Antina iz Neuma. Redovno je primala svete sakramente. Pomolimo se za pokoj njezne duše!