Župni oglasi

Nedjelja 10. svibnja 2015.

ŽUPNI OGLASI 11. do 17. svibnja 2015.
 
U utorak je sv. Leopold Mandić.
 
U srijedu je Gospa Fatimska.
 
U četvrtak je Uzašaće Gospodinovo. Svete mise su u župnoj crkvi: pučka u 900 i večernja sa svibanjskom pobožnošću u 1900 sati.
 
Kroz tjedan su večernje mise u 1900 sati, bit će ovim rasporedom:
 
Ponedj. (11):      Za p. Danicu Marčinko, n. obitelj
             
Utorak (12):        Za p. Nedjeljka Batinović, n. obitelj
                            Za p. Maru Menalo, n. kći Ruža
                            Za p. Božicu i Marka Papić, n. Marija
 
Srijeda (13):        Za p. Nikolu Čamo, n. sin Ivica
                           Za p. Milku, Franu i ost. sv. pok., n. obit. Prskalo
                       Za p. Nikolu Jonjića, n. Mato i Božana Krešić
             
Četvrtak (14):      Za p. Stjepana Leženić, n. obitelj
                            Za p. Anicu i Matu Matić, n. sin Marinko
                       Za p. Anicu i Matu, n. sin Jozep Matić
             
Petak (15):          Za p. Nikolu Konjevod, n. supruga Ruža
                       Anica Marić za p. roditelje
                       Za p. Stanka, Silvestra, Anicu, Matu i Božicu, n. Jozepka
             
Subota (16):        Duži 900:    Ivka Krešić za p. roditelje i brata Crkva:       
                                              Za p. Vidu Papac, n. Anđelka Bogdanović
              
Nedjelja (17):      Ž. cr. u 900:        Za p. iz ob. Šutalo i Prskalo, n. Nikica i Jasna
                                     u 1100:       Z a   n a r o d
 
   N. cr.    u 700:      Za p. Jozu i Katu Komšo, n. sin Ivica
                                u 1900:       Za p. Cvijetu Matić, n. kći Ivanka Savić
 
Sakrament svete ženidbe po zakonima svete Crkve žele sklopiti:
 
MARIN MATIĆ, sin Ivice Stankova i Mare r. Jurković   –   i
ANDREA BRAĆ, kći Vidina i Karmele r. Puljić
 
Novi broj Crkve na kamenu mogu podići pretplatnici u sakristiji. U ovom broju ima i nešto lijepo iz naše župe: članak o Pasiji i korizmenom koncertu HKD Hutovo.