Župni oglasi

Nedjelja 3. svibnja 2015.

ŽUPNI OGLASI 4. do 10. V. 2015.
 
Iduće nedjelje se slavi Kraljica Mira u Hrasnu. U našoj župi su mise malo prilagođene.
 – U župskoj crkvi samo misa u 900 sati.
– U novoj crkvi ostaju obje mise, rana u 700 i večernja u 1900.
 
U četvrtak je klanjanje izloženom sakramentu
 
Kroz tjedan su večernje mise i svibanjska pobožnost u 1900 sati, bit će ovim rasporedom:
 
Ponedj. (4):        Za p. Božicu Krešić, n. kći Mira Marčinko
                       Za p. Stjepu n. brat Miro Bijelić
 
Utorak (5):          Za p. Petra i Jelu Radoš, n. Alojz
                           Za p. don Zdravka Ivankovića, n. Petar Bogdanović
                       Za p. iz ob. Bogdanović i Bender, n. Petar i Ivanka
             
Srijeda (6):          Za p-u Željku Krešić, n. obitelj
                            Za p. Niku Krešića, n. Josip i Ines
                                       
Četvrtak (7):        Za p. Peru Maslaća, n. kći Anđa Mišković
                             Za p. Slavka Obradovića, n. Ljubica Menalo
                       Za p. Matu Krešića, n. Neđa Leženić
             
Petak (8):            Za p. Peju Opačak n. sin Josip
                       Josip Opačak za svoje pokojne
             
Subota (9):      Duži 900:           Za p. Nedjeljka Batinovića, n. Marica sa obitelji
Crkva:              Za p. don Zdravka Ivankovića, n. župa
                                  
Nedjelja (10): Ž. cr. u 900:        Za p. Nikolu, Anku i Jadranku, n. Ivan Soldo
                                                 Za p. Mirka, Cviju i Ivu, n. Ivan Soldo
 
                      N. cr. u 700:         Za p. Maru Buconjić, n. Staza Leženić 
                                   u 1900:       Za p. Vladu i Anđu Šimić, n. sin Ivan
                                            Za p. Vladu i Anđu Šimić, n. obitelj
 
Sakrament svete ženidbe po zakonima svete Crkve žele sklopiti:
 
BORIS JURČEC, sin Darkov i Vlatke r. Rumiha   –
ZORICA BEGUŠIĆ, kći Antina i Ružice r. Katić