Župni oglasi

Uskrs, 5. travnja 2015.

ŽUPNI OGLASI 6. – 12. travnja 2015.
 
 Službeno se oglasi zaključuju tek subotom navečer i čitaju na nedjeljnoj pučkoj misi. Zato eventualne primjedbe i prijedloge možete uputiti (po mogućnosti što prije da stignemo na vrjeme unijeti ispravke) na tel. (–387 36) 880-048 ili na e-mail: don.ivica.puljic@tel.net.ba
 
Svete mise iduće nedjelje su ovim rasporedom:  
    – Župska crkva: pučka sveta misa u 900 i misa mladih u 1100 sati.
   – Nova crkva: rana sveta misa u 700 i večernja u 1900.
 
Kroz tjedan su večernje mise u 1900 sati, bit će ovim rasporedom:
 
Ponedj. (6):        Za p-g Ivu Kristić, n. obitelj
                       Za p. Karlu Prkačin, n. Bojan, daniela i Matea
                       Za p. Božu i Snježanu Grbešić, n. Vesna Opačak
 
Utorak (7):          Za p. Stojana i Janju Knežević, n. Milenko
                           Za p. Radu Menalo, n. sin Dragan
                       Za p. Nikolu i ost. sv. pok., n. Ruža Raič
             
Srijeda (8):          Za p. Đuru Jukrović, n. Pero
                            Za p. Slavka Krešić, n. obitelj
                       Za p. iz ob. Brać, n. Jozo
             
Četvrtak (9):        Za p. Marka i Stoju, n. Marija        
                       Za p. iz obitelji Krmek, n. Dijana Matić
                       Za p. Maricu i Antu Jurić, n. sestra Stana Tomić
             
Petak (10):          Za p. Matiju Prović, n. kći Anđelka Matuško
                       Za p. iz. obitelji Dodig i Bulum, n. Vlado i Borka
                       Za p. Nedjeljku Leženić, n. Antina obitelj
             
Subota (11):        Duži 900:    Za p. Ivicu Lovrić, n. sestra Ivka
                            Crkva:        Za p. Danicu Marčinko, n. obitelj
                                           Za p. Antu Ćapeta, n. obitelj
                                           Za p. Ljubicu i Lazara Perić, n. Marina Marlais
 
Nedjelja (12): Ž.cr. – u 900:    Za p. Nedjeljka Batinović, n. obitelj
                               – u 1100:   Z a   n a r o d
                                                Za p. Vinka Raič, n. kći Ivanka Glavinić 
                        N. cr. – u 700:   Za p. Nikolu i Anicu Matić, n. Neđa Gustin
                            – u 1900: Za p. Milu i Ivu Krešić, n. sestra Mara
 
Sakrament svete ženidbe po zakonima svete Crkve žele sklopiti:
 
FRANJO MIŠETIĆ, sin Slobodanov i Mire r. Jazvić   –   i
MARINA GRUBEŠA, kći Brankova i Ane r. Vidić