Župni oglasi

Nedjelja 8. ožujka 2015.

ŽUPSKI  OGLASI  9. – 15.  ožujka 2015.
 
Svete mise iduće nedjelje su ovim rasporedom:  
Župska crkva: pučka sveta misa u 900 i misa mladih u 1100 sati.
Nova crkva: rana sveta misa u 730 i večernja u 1800.
 
U četvrtak je klanjanje izloženom sakramentu iza mise u 1800 sati
 
U petak je križni put u 1800 sati.
 
Kroz tjedan su večernje mise u 1800 sati, bit će ovim rasporedom:
 
Ponedj. (9):                  Za p. Janju i Niku Putica, n. Luca Lovrić
                                 Za p. Matka Butigan, n. Miro Škobo
  Za p. Roberta Katića, n. Miro Škobo
 
Utorak (10):                 Za p. Jozu i Mandu Gustin, n. Tomo
                                Za p. Mirka Leženić, n. Božo Marić
                                Za pok. iz. obit. Bogdanović i Bender n. Petar i Ivanka
 
Srijeda (11):                Za p. Stojana i Katu, n. kći č.s. Mercedes
                               Za p. Danicu Marčinko, n. obitelj
                               Za p. Karlu Prkačin, n. obitelj
                            
Četvrtak (12):              Za p. Nedjeljka Batinović, n. obitelj
                                Za p. Zorana Prišlića, n. Mia i Nada
                                Za p. Vinka Bačića, n. Nedjeljka
                            
Petak (13):                   Nada Raič za svoje pokojne
                                Za p. Tadiju Babića, n. Marica Marić
                               Za p. Karlu Prkačin, n. Ana, Matea i Stjepan Marić
                            
Subota (14):        Duži 900:    Za p. Miju i Đuru Mišković, n. obitelj
                            Crkva:        Za p. Stojana i Katu, n. č. s. Mercedes
                                           Obitelj Vujnović za svoje pokojne
                                          Za p. Anđelka i ostale svoje pok. n. Vicko Šutalo
                            
Nedjelja (15):       Ž. cr.       U 900:           Za p. Janju Raič, n. sin Nikša
                                             U 1100:         Za p. Karlu Prkačin, n. obitelj.
                                                                 Za p. Janju i Lovru Raič, n. ob. Trogrlić
                             N. cr.        U 730:         Z a   n a r o d
                                         U 1800:        Za p. Jagu Ćorić, n. Ilka
                                                             Za p. Matiju, Mirka i Joška, n. ob. Marasović
 
Vjeronauk krizmanicima: VIIIa utorkom u 1500, a VIIIb u 1600 sati.
 
Stigao je novi broj Crkve na kamenu, pretplatnici ga mogu podići u sakristiji!