Župni oglasi

Nedjelja 8. veljače 2015.


ŽUPNI OGLASI 9. – 15. veljače 2015.

 
(Službeno se oglasi zaključuju tek subotom navečer i čitaju na nedjeljnoj pučkoj misi. Zato eventualne primjedbe i prijedloge možete uputiti (po mogućnosti što prije da stignemo na vrjeme unijeti ispravke) na tel. (–387 36) 880-048 ili na e-mail: don.ivica.puljic@tel.net.ba
 
Svete mise iduće nedjelje su ovim rasporedom:   – Župska crkva: pučka sveta misa u 900 i misa mladih u 1100 sati. – Nova crkva: rana sveta misa u 730 i večernja u 1700.
U utorak je bl. Alojzije Stepinac. Večernja sv. misa i molitva uz njegov lik u crkvi.
U srijedu je Gospa Lurdska i Dan bolesnika.
 
Kroz tjedan su večernje mise u 1700 sati, bit će ovim rasporedom:
 
Ponedj. (9):                   Za p. Ivana i Janju Konjevod, n. sin Stojan
                                       Za p. Slavka Krešića, n. obitelj
                                  Za p. Matu Matića, n. Nikola
                                   Za p. Antu Ćapetu, n. obitelj
 
Utorak (10):                    Za p. Niku Škobu n. obitelj
                                   Za p. Matka Butigana, n. Vide Džono
                                   Za p. iz obitelji Matuško, n. Jagoda
 
Srijeda (11):                    Za p. Maru i Božicu Gverović, n. Ruža
    Za p. Vinka Bogoja, n. kći Ruža
                                   Za p. Đuru, Ružu, Anicu i Rosu, n. Ljuba Goluža
                                       Za p. Tomislava Miškovića, n. Marijana
                                     
Četvrtak (12):                  Za p. Danicu Marčinko, n. obitelj   
                                    Za p. Nedjeljka Batinovića, n. obitelj
                                    Za p. Anicu i Božu Kriste, n. obitelj
                                     
Petak (13):                       Za p. Ivana i Katu Raič, n. Nedjeljka
                                    Iva Šimić za svoje pokojne
                                    Za p. Rosu Prce, n. sin Mirko
                                     
Subota (14):        Duži 900:     Za p. Anđu i Matu, n. obitelj Mišković
                           Crkva:         Za p. Marka, Ružu i Rosu, n. Draga Krešić
                                           Obitelj Krešić za svoje pokojne
                                          Za p. Cviju Šutalo n. Žaklina Džakula
                                                                                    
Nedjelja (15):      Župska c.:  U 900:     Za pokojnu Ljubu Lovrić, n. sin Jozo
                                                              Za p. Jozu i Ivicu Njavro, n. Milan
                                               U 1100:    Za p. Iliju Krmeka, n. Janja
                                                              Za p. iz ob. Kralj i Zovko, n. Dinka
                             Nova c.      U 730:     Z a   n a r o d
                                               U 1700:   Za pokojnog Milu Buntića, n. Zorina obitelj
 
       Ne zaboravite podići novi borj Crkve na kamenu!!!