Župni oglasi

Nedjelja 1. veljače 2015

ŽUPNI OGLASI    1. veljače  2015.
 
(Službeno se oglasi zaključuju tek subotom navečer i čitaju na nedjeljnoj pučkoj misi. Zato eventualne primjedbe i prijedloge možete uputiti (po mogućnosti što prije da stignemo na vrjeme unijeti ispravke) na tel. (–387 36) 880-048 ili na e-mail: don.ivica.puljic@tel.net.ba. 

Svete mise iduće nedjelje su ovim rasporedom:   – Župska crkva: pučka sveta misa u 900 i misa mladih u 1100 sati. – Nova crkva: rana sveta misa u 730 i večernja u 1700.

 U ponedjeljak je blagdan Prikazanje Gospodinovo – Svijećnica. Pod večernjom misom u 1700 sati blagoslov svijeća (treba ih zaštiti od kapanja po crkvi!) zatim procesija te poslije mise blagoslov grla u čast sv. Blaža – Vlahe.
U utorak je sv. Blaž – Vlaho. Večerrnja misa s blagoslovom grla u 1700 sati.
U četvrtak je svečano klanjanje izloženom sakramentu
 
Kroz tjedan su večernje mise u 1700 sati. Moramo ponoviti da oni koji žele da im misa bude na određeni datum, moraju ga zauzeti najmanje mjesec i po dana prije! U ovom smo tjednu imali prilično zakašnjelih upisa pa smo ih morali rasporediti prema mogućnosti i datumu narudžbe. Očekujemo razumjevanje!
 
Ponedj. (2):    Za p. Đuru i Ružu Krešić, n. Tomislav
                   Za pokojnog Milu, Ivana i Vinku Bošković, n. Tanja
                   Za p. Boku i Šimu Konjevod, n. kći Ilinka Džono
 
Utorak (3):     Za p. Matu Matuško n. Jagoda
                        Za p. Cvijetu, n. kći Marina
                        Za p. Cvijetu, n. kći Snježana Vukasović
                                  
Srijeda (4):     Za p. Jadranku Soldo i Ivana Pavlovića, n. Nada Obradović
                   Za p. Marka Sentić, n. obitelj
                   Za p. Ivku Lovrić, n. Mato
                  
Četvrtak (5):   Za p. Maru i Janju Papac, n. Marijana Matić
                   Za p. Matu Bogdan, n. sin Ilija
                   Za p. iz. ob. Prce i Jović, n. djeca
 
Petak (6):        Za p. Peru Tomića, n. kći Ivanka Vuletić
                   Za p. Miška Butigan, n. Gordana
                   Za p. Miška i Lucu Butigan, n. obitelj
                                          
Subota (7):      Duži 900:         Obitelj Ane Matuško za svoje pokojne
Crkva:            Za p. iz ob. Kristić, n. Mara
                                           Za p. Mirka i Maru Marković, n. Danica Goluža
                                           Za p. Ivana i Katu Obradović, n. Anđa Jurković
                  
Nedjelja (8):   Župna cr.        U 900:              Za p. Matu Kneževića, n. sin Ivan
                                                                  Za p. Vinka Kneževića, n. Ivan
U 1100:            Za p. Nikicu i Ivana Pavlović, n. Danica
Nova cr.          U 730:              Za   n a r o d                                      
U 1700:            Za p. Danicu i Stojana Marčinko, n. sin Pero
 
U ovom su tjednu prvi petak i subota, za svetu ispovijed doći sat prije svetih misa.
                              
Sakrament svete ženidbe po zakonima svete Crkve žele sklopiti:
 
     JANKO – FRANJO KAPOVIĆ, sin Željkov i Ljerke r. Matanč   –   i
     DRAGICA JURKOVIĆ, kći Perina i Ljube r. Čamo.
                  također:
    MARKO KUZMAN, sin Blaškin i Anđe r. Bradarić   –   i
    DIANA SENTIĆ, kći Tomislavova i Zorice r. Štambuk