Župni oglasi

Nedjelja 25. siječnja 2015.

ŽUPNI OGLASI   26. I.  –  1. II.  2015.
 
(Eventualne primjedbe i prijedloge možete uputiti (po mogućnosti što prije da stignemo na vrjeme unijeti ispravke) na tel. (–387 36) 880-048 ili na e-mail: don.ivica.puljic@tel.net.ba)
 
Svete mise iduće nedjelje su u redovitim terminima: – Župska crkva: pučka misa u 900 i misa mladih u 1100 sati. – Nova crkva: rana misa u 730 i večernja u 1700.
 
U ponedjjeljak su sv. Timotej i Tit, učenici sv. Pavla.
 
Kroz tjedan su večernje mise u 1700 sati, bit će ovim rasporedom:
 
Ponedj. (26):                 Za p. iz obitelji Krešić i Mandurić, n. Zoran i Ankica
                                 Za p. Ranka i Josipa Savić, n. Nada Obradović
                                 Za p. Milu i Anđu Pandžić, n. Renato Vukasović
 
Utorak (27):                  Za p. Maru Previšić, n. Vlaho
                                      Za p. Ivana Krmek, n. obitelj
                                      Za p. Ivana i Maru Krmek, n. kći Neđa
 
Srijeda (28):                  Za p. Andriju i Janju Knežević, n. Nedjeljka
                                 Za p. Ivana Krmek, n. kći Ivanka Konjevod
                                 Za p. Ružu i Anu, n. Ante Konjevod
                            
Četvrtak (29):               Za p. Janju Bačić i Ružu Kalauz, n. Anica Matuško
   Za p. Božicu Krešić, n. sin Rade
   Za p. Nedjeljka Petrović, n. Jozo Ljiljanić
                                                               
Petak (30):                    Za p. Luciju i Miška, n. Ivanka Knežević
                                 Za p. Iliju i Anđu Konjevod, n. kći Boja
                                 Za p. Matu Bogdan, n. Željka Konjevod
                      
Subota (31):        Duži 900:    Za p. Stojana Šutalo, n. Anica Batinović
                           Crkva:        Anđelko Marić za svoje pokojne
                                         Jozo Vuletić za svoje pokojne
                                         Mara Krmek za pokojne
                      
Nedjelja (1):        Župna cr.   U 900:   Za p. iz. obit. Matić, n. Mara Džono
                                              U 1100:  Za p. Cviju Raguž, n. Drago
                                                           Za p. Pavu Raguža, n. brat Ilija
                            Nova cr.     U 730:   Z a   n a r o d
                                             U 1700Za p. Antuna Batinović, n. Anica Bošnjak
 
U ovom je tjednu prva nedjelja, prigoda za svetu ispovijed sat prije svetih misa.