Župni oglasi

Nedjelja 18. siječnja 2015

ŽUPNI OGLASI   19. – 25. siječnja 2015.
 
(Eventualne primjedbe i prijedloge možete uputiti (po mogućnosti što prije da stignemo na vrjeme unijeti ispravke) na tel. (–387 36) 880-048 ili na e-mail: don.ivica.puljic@tel.net.ba)
 
 
U ovom je tjednu Molitvena osmina za jedinstvo kršćana pa ćemo se svaku večer pomoliti na tu nakanu.
 
Kroz tjedan su večernje mise u 1700 sati, bit će ovim rasporedom:
 
Ponedj. (19):      Za p. Lucu Butigan, n. Jela Vojvodić
                       Za p. Božicu i Boška Mustapić n. kći Neđa Lovrić
                       Za p. Božicu Mustapić, n. kći Smilja Konjevod
 
Utorak (20):        Za p-g Ivu Smiljanića i Tomu Lujanovića, n. ob. Smiljanić
                       Za p-g Miru Šimića, n. kći Miranda Čamo
                       Za p. Barišu i Lucu Raguž, n. ob. Mile Krnjića
 
Srijeda (21)         Miro i Jasna Šutalo za pokojne
                       Za p. Nedjeljka Tapalovića, n. kći Marina Bogoje
                       Za p. Milana Katića, n. Ljilja Matuško
                                     
Četvrtak (22):      Za p. Marka i Božu Papić, n. Marija       
                       Za p. Đuru Crnčević, n. obitelj
                       Za p. Stojku Lakić, n. Đuro
                                     
Petak (23):          Za p. Petra Glavinić, n. Marica Džono
                       Za p. Ivana Bjeloperu, n. i ost. sv. pok., n. ob.
                       Za p. Petra Obradović i Ružu Katić, n. Niko
                                     
Subota (24):        Duži 900:    Za p. Božo, Maru i Janju, n. Marica Batinović
                           Crkva:        Za p. Zoru i Nikolu Bačić, n. djeca
                                         Za p. Peru Previšića, n. Marija
                                         Za p. Janju Bačić, n. obitelj
                                     
Nedjelja (25)       Žup.cr.   U 900:   Za p. Nikolu Vukasović, n.ob.Miholjević
                                          U 1100:  Za p. Stanu i Željka Sentić, n.sinTomislav
                            N. cr.     U 730:    Z a   n a r o d
                                         U 1700Za p. Željka Krmek, n. obitelj

Pretplatniici Crkve na kamenu mogu se još prijaviti i podići broj u sakristiji!
 
Ovih dana je u Gospodinu preminuo Nedjeljko Batinović iz Duži opremljen sv. sakramentima u bolnici u Mostaru. Pomolimo se za pokoj njegove duše.