Župni oglasi

Nedjelja 11. siječnja 2015.

ŽUPNI OGLASI   12. – 18. siječnja 2015.
 
 (Eventualne primjedbe i prijedloge možete uputiti (po mogućnosti što prije da stignemo na vrjeme unijeti ispravke) na tel. (–387 36) 880-048 ili na e-mail: don.ivica.puljic@tel.net.ba)
 
U nedjelju počinje Molitvena osmina  za jedinstvo kršćana.
 
Kroz tjedan su večernje mise u 1700 sati, bit će ovim rasporedom:
 
Ponedj. (12):                      Za p. Ivu i Anicu Prkačin, n. Jura
                                      Za p. Milana Katića, n. sin Marko
                                       Za p. Radu i Katu, n. kći Mara Katić
                                           Za p. Stjepana Leženić, n. obitelj
 
Utorak (13):                       Za p. Danicu Marčinko, zadušnica
                                           Za p. Stojana Maerčinko, n. kći Angela Lovrić
                                      Za p. Stipu i Lucu, n. Ante Matić
        Za p. Dragu Mlasać, n. kći Slavica Matić
 
Srijeda (14):                       Za p. Milana i Ružu, n. Ružica Vuletić
        Za p. Jadranku Soldo, n. Marijana
                                      Za p. Ivicu Krešića, n. obitelj
                                      Za p. Anu i Ivana Doko, n. Ilija
                                                        
Četvrtak (15):                    Za p. Karlu Prkačin, n. Ljubo i Dijana Matić
       Za p. Ivana Krmek, n. Ivanka
                                     Za p. Božu Previšić, n. ob. Čamo
                                     Za p. Ivana i Slavku Trogrlić, n. Boro
                                                        
Petak (16):                        Za p. Matu Kopilaša, n. Ljila Butigan
                                     Za p. Dragu Ladana, n. obitelj
                                     Za p. Maru, Đuru i ost. s. p., n. Mladenka Škobo
                                     Za p. Peru Kriste, n. Smiljan i Cvija Njavro
                                                        
Subota (17):        Duži 900:      Za p. Božo, Maru i Janju, n. Marica Batinović
                           Crkva:           Za p. Stojku i Antuna Matić, n. djeca
                                            Za p. Josipa Savić, n. obitelji Boban i Tukić
                                            Za p. Antu Matana, n. Vlatko
                                            Za p. Katu Jonjić, n. obitelj
 
Nedjelja (18):      Župna cr.   U 900:         Za p. Mišu i Ivu, n. Drago Jovanović
                                              U 1100:       Za p. Ružu Vuletić, n. sestra Luca Putica
                             Obitelji u čast Gospe Schönstadtske
                       Nova cr.     U 730:         Z a   n a r o d         
                                         U 1700:       Za p. Vinka Bačić, n. Anja
 
Danas zaključujemo pretplate Crkve na kamenu. Novi broj će dijeliti ministranti, a tko nanovo pretplati može ga odmah podignuti u sakristiji. Nedopustivo kasnimo!
 
Jučer je preminula Danica Marčinko r. Kraljević koja je posljednje vrijeme živjela u našoj župi, opremljena sv. sakramentima. Pomolimo se za pokoj njezine duše!
 
Krizmanicima i prvopričesnicima vjeronaučna obuka počinje skupa sa školskom nastavom kao i prije praznika.
 
U subotu je obvezna skupština ministranata. Potvrda i produžetak iskaznica kao i mogućnost učljanjenja novih ministranata.