Župni oglasi

Nedjelja 7. prosinca 2014.

ŽUPNI OGLASI 8. – 14. prosinca 2014. god.
 
(Eventualne primjedbe i prijedloge možete uputiti na tel. (–387 36) 880-048 ili na e-mail: don.ivica.puljic@tel.net.ba)
 
Svete mise iduće nedjelje su ovim rasporedom:   – Župska crkva: pučka sveta misa u 900 i misa mladih u 1100 sati. – Nova crkva: rana sveta misa u 730 i večernja u 1700.
U ponedjeljak je Bezgrešno Začeće B. D. Marije. Zornica u 600 i večernja u 1700 sati.
U srijedu, petak i subotu su kvatreni dani.
U subotu je sv. Lucija. Božićne ispovijedi u našoj župi po uobičajenom rasporedu. Osmoljetka i popodnevna smjena radnika u 1100 sati, sli i ostali kojima je taj termin povoljan. Poslijepodne u 1300 srednja škola. Posljednji termin s najmanjim brojem svećenika je u 1500 sati.
 
Kroz tjedan su svete mise zornica u 600 i večernja u 1700 sati, bit će ovim rasporedom:
 
Ponedj. (8):        Za p. Vinka Bačić, zadušnica
                          Anđa Raič za svoje pokojne
                                     
Utorak (9):          Za p. Slavka Krešić, n. obitelj
                       Za p. Ljubu Glavinić, n. obitelj
 
Srijeda (10):        Za p. Matu Vukasović i Jozu Bogdanović, n. Cvija Vukasović
                       Za p. Jadranku Soldo, n. Ivan
                                     
Četvrtak (11):      Za p. Maru Peškura n. Dragan
                       Za p. Anku Šutalo, n. kći Nika Bačić
                                     
Petak (12):          Za p. Vidu i Lucu, n. kći Janja Prkačin
                       Za p. Vladu, Luku i Ćetka, n. sestra Janja Prkačin
                                     
Subota (13):        Duži 900:           Obitelj Vlahe Lovrić za pokojne
                           Crkva 1130          Za p. Janka Šutalo, n. Senka
                                     1330           Za p. Vidu Krmek, n. rođak Ivica Prkačin
                                    1530:         Za p. Radu Korać, n. Ivka
                                    
Nedjelja (14):      Žup. cr. u: 900:   Za p. Nedjeljka Pavlović, n. sin Nikica
                                                       Za p. Nedjeljka Pavlović, n. sin Tomo
                                         u: 1100:   Za p. Ružu, Nikolu i Peru Bačić, n. Ljudevit
                            Nova cr. u: 730:    Z a n a r o d
                                            u 1700: Za p.Ružu i Vidu Konjevod,n.Anđelka Jogunica
  
 
U ime sv. Nikole i malenih hvala donatorima! Neretvanac, Hotel Jadran, Orka, Ivica Kalauz, Nikola Bačić, diskont Kuzman, Marinko Lovrić, “M & P” d.o.o, Aurora… Također hvala i grupi gospođa koje su mu pomogle sve upakirati! I mladima koji su pomogli darove “transportirati” i podijeliti.
 
Stigao je novi broj Crkve na kamenu.
  
     Ovih dana je u Gospodinu preminuo naš župljanin VINKO BAČIĆ opremljen svetim sakramentima. Pomolimo se za pokoj njegove duše!