Započinje sveto vrijeme Došašća…

stu 28, 2014 | Vijesti

adventZapočinje sv. vrijeme Došašća

U nedjelju 30. studenog zapšočinjemo sveto vrijeme Došašća – Adventa. Vrijeme pripreme za dragi blagdan Božića. Još više vrijeme priprave za Gospodinov dolazak. Onja konačni na koncu mog života i na koncu svemira. Vrijeme je to razmatranja svog života i njegove ispravnosti, vrijeme pokore i jačanja ljubavi u srcu. Ljubavi prema Gospodinu u molitvi i bližnjemu u djelima milosrđa. U Župskoj crkvi će tijekom Došašća biti mise zornice u 600 sati i večernje u 1700 za one koji ne mogu sudjelovati u zornicama.