Župni oglasi

Nedjelja 30. studenog 2014.

Župski oglasi 1. – 7. prosinca 2014.
 
(Eventualne primjedbe i prijedloge možete uputiti na tel. (–387 36) 880-048 ili na e-mail: don.ivica.puljic@tel.net.ba)
 
 
Danas počinje Advent – Došašće. Sv. mise nedjeljom: župska crkva: pučka u 900 i misa mladih u 1100 sati i nova crkva: rana misa u 730 i večernja misa u 1700.
 Radnim danom su od sutra zornice u 600 sati i večernja u 1700 sati.
 
Biskupijski Caritas pokreće i ove godine u Došašću akciju paket ljubavi.
 
U četvrtak je klanjanje izloženom sakramentu.
 
U subotu je sv. Nikola biskup. Večernja misa je u novoj crkvi u 1700 sati, a poslije nje ćemo obradovati naše malene poklonima sv. Nikola.
 
Kroz tjedan su večernje mise ovim rasporedom:
 
Ponedj. (1):    Za p. Matu i Jerku Matuško, n. Zoran
            Za p. Stanu Leženić, n. kći Romana
                        Za p. Maru i Ružu, n. Anica Leženić
 
Utorak (2):      Za p. Jozu i Zorana Nuić, n. Nada Pavlović
                        Za p. Tomu Jurkovića, n. kći Danijela
            Za p. iz ob. Stasjuk
 
Srijeda (3):     Za p. Boška i Maru, n. Ruža Leženić
            Za p. Zlatana Obad, n. ujak Dragoljub
            Za p. Janju Lazarević, n. ob. Lakić
                                                                                              
Četvrtak (4):   Za p. Marijana Lovrića, n. Jozo
                        Za p. Marijana i Ljubu Lovrić, n. kći Mladenka Matušić   
                        Za p. Boju Klišanin, n. Vlatko
                                                                                                                                             
Petak (5):        Za p. Marka, Ružu i Rosu, n. Draga Krešić
                        Za p. Antu Novaović, n. Ivo
                        Za p. Mariju, Luku i Adama, n. Jozo i Marica
                                                                      
Subota (6):      Duži 900:         Za p. Mandu Katić, n. unuka Marijana Njavro
            Neum:             Za p. Zvonimira Matuško, n. obitelj
            Za p. Nikolu Perić, n. Anica Previšić
                                               Za p. Nikolu i Ružu Raič, n. Jozo i Marica
                                                                                                                                             
Nedjelja (7):   Župna cr.        U 900:              Šćepo Džono za svoje pokojne
           U 1100:            Za p. Karlu Prkačin, n. sestre
            Za p-g Božu Matića, n. Andrijana
 
            Nova cr.          U 730:              Za p. iz ob. Leženić, n. Jozo i Marica
                                               U 1700:            Z a   n a r o d
 
U ovom su tjednu prvi petak, subota i nedjelja, prigoda za svetu ispovijed sat prije svetih misa.
 
Sakrament svete ženidbe po zakonima svete Crkve žele sklopiti:
 
PERO PAVLOVIĆ, sin Jozin i Drine r. Matić   –   i
MARINA BENDER, kći Vinkova i Angele r. Raguž.
 
      Ovih dana je u Gospodinu preminuo naš župljanin Slavko Jurković. Pomolimo se za pokoj njegove duše.