Župni oglasi

Nedjelja 23. XI. – Krist Kralj

ŽUPNI OGLASI 24. – 30. studenog 2014. god.
 
 (Eventualne primjedbe i prijedloge možete uputiti na tel. (–387 36) 880-048 ili na e-mail: don.ivica.puljic@tel.net.ba)
 
Iduće nedjelje počinje sveto vrijeme Došašće – Advent. Sv. mise su ovim rasporedom: Župska crkva: pučka misa u 900 i misa mladih u 1100 sati. Nova crkva: rana sveta misa u 730 i večernja u 1700.
 
Kroz tjedan su večernje mise u 1700 sati, bit će ovim rasporedom:
 
Ponedj. (24):      Za p. iz ob. Maslać i Krmek, n. Nada
                       Franica Krmek za svoje pokojne
                       Za p-g Ivu Leženić, n. Jozo
 
Utorak (25):        Za p. Antu, Petra, Iliju i Ivicu, n. ob. Markanović
                       Za p. Katu i Stojana, n. č.s. Mercedes
                       Za p. Maru, Božu i Nedjeljka Previšić, n. Anica
 
Srijeda (26):        Za p. Matu Matić, n. sin Marinko
                       Za p. Matu i Anicu, n. ob. Jozepa Matić
                       Za p. Stanu, n. Predrag Savić
             
Četvrtak (27):      Za p. Ivicu Krešić, n. Josip   
                       Anka Krešić za svoje pokojne
                       Milenko Brajković za svoje pokojne
 
Petak (28):          Za p. Nedjeljku, Nikolu i Matiju, n. obitelj Joze Ljiljanić
                            Za p. Marka i Božu Krmek, n. obitelj Joze Ljiljanić
                       Za p. iz ob. Butigan i Matić, n. Danijela
             
Subota (29):        Duži 900:    Za p. Antuna i Maru Batinović, n. Nedjeljko
                          Crkva:        Za p. Ivana, Ivanu i Anđelka Marić, n. Anica
                                         Za p. č. s. Ilinku Raguž, n. brat Blaško
                                         Za p. Zlatana Obad, n. tetka Olga
             
Nedjelja (30):      Župna cr.   U 900:        Đuro Crnčević za svoje pokojne
                                              U 1100:       Za p. iz ob. Marasović i Krmek, n. Mara
                            Nova cr.     U 730:         Za duše u čistilištu, n. Mirjana
                                         U 1700:       Za n a r o d