Župni oglasi

Nedjelja 2. studenog 2024.

ŽUPNI OGLASI 3. – 9. studenog 2014. god.
 
(Eventualne primjedbe i prijedloge možete uputiti na tel. (–387 36) 880-048 ili na e-mail: don.ivica.puljic@tel.net.ba)
 
Svete mise iduće nedjelje su ovim rasporedom:   – Župska crkva: pučka sveta misa u 900 i misa mladih u 1100 sati. – Nova crkva: rana sveta misa u 730 i večernja u 1700
 
U četvrtak je svečano klanjanje izloženom sakramentu
 
U subotu je naš blaženik Gracija Kotorski
 
Kroz tjedan su večernje mise u 1700 sati, bit će ovim rasporedom:
 
Ponedj. (3):                 Za p. Niku Krešić, n. Matija
Za p. Marka i Božicu Papić, n. Matija
U čast sv. Huberta, n. Miro Marić
 
Utorak (4):                 Za p. Jakova i Sofiju, n. Miho i Ljilja
                              Za p. Tomu i Ljubu Jogunica, n. Pero
Za p. Ivana Maslać, n. obitelj
 
Srijeda (5):                 Za p. Stoju, n. Lordana Matić
                              Za p. Anu i ost. sv. pok., n. Tonka Perić
                              Za p. Ankicu Lovrić, n. obitelj
 
Četvrtak (6):              Za p. Peru Pavlovića, n. kći Marina
                               Za p. Karlu Prkačin, n. Leonarda Raguž
Za p. Lucu i Mirka Dalić, n. Luka Prkačin
 
Petak (7):                    Za p. iz ob. Obad i Lakić, n. Mirjana
                               Za p. Antu i Filemonu Jonjić, n. Božana
Za p. Matu, Stojana i Janju, n. Ljuba Knežević
                                     
Subota (8):          Duži 900:          Za p. Nikolu i Janju Šutalo, n. Anica Batinović
   Crkva:               Za p. Veru i ost. pok., n. Vicko Šutalo
                                                 Za p. Zoru Pavlović, n. Pero
                                                 Za p. Milenka Maslać i Slavka Krešić, n. Mato Sentić
                                     
Nedjelja (9):   Ž. crkva U 900:      Za č. s. Ilinku i Terezu, n. Vera Raguž
                                                      Za p. Ivku Vuletić, n. obitelj
                                      U 1100:   Za p. Slavka Krešić, n. obitelj
                                                    Za p. iz. ob. Buntić, n. obitelj
                                                                     
Nova cr.     U 730:     Z a   n a r o d
                                     U 1700:   Za p. iz ob. Marčinko i Raguž, n. Blažo i Draga
 
     Prigodom Dušnog dana naručeno je puno misa. Doći će sve uskoro na red, važna je vaša nakana. Opet molimo da one koji traže točan datum radi rodbine da ga zauzmu najmanje mjesec dana prije!
 
U ovom je tjednu prvi petak, prigoda za svetu ispovijed sat prije svetih misa.
                                                             
Sakrament svete ženidbe po zakonima svete Crkve žele sklopiti:
 
MARIO BIJELIĆ, sin Mirkov i Lize r Rodić   –   i
IVANA OBRADOVIĆ, kći Ivanova i Nade r. Bačić.