Župni oglasi

Nedjelja 26. listopada 2014.

ŽUPNI OGLASI 27. X. – 2. XI. 2014. god.
 
(Eventualne primjedbe i prijedloge možete uputiti na tel. (–387 36) 880-048 ili na e-mail: don.ivica.puljic@tel.net.ba)
 
 
Iduće nedjelje je i spomen svih vjernih mrtvih pa su sv. mise malo prilagođene. Župska crkva: samo  pučka sveta u 900 . (misa mladih u 1100 sati).Nova crkva: samo večernja u 1700 (rane mise nema).
 
U utorak su sv. ap. Šimun i Juda Tadej, sv. u 1100 sati u St. Neumu i večernja u župnoj crkvi
 
Kroz tjedan su večernje mise u 1700 sati i krunica do petka.
 
Ponedj. (27):      Za p. Matu Matuško, n. supruga s djecom
                       Za p. Cvijetu Matić, n. kći Mara
                       Za p. Zlatana obad, n. prijatelji iz Dieseldorfa
 
Utorak (28):        St. Neum:   Za p Peru i Anicu Bačić n. Ivica
                                         Stjepo Škobo za svoje pokojne
                       Crkva:        Za p. Vidu Krmek, n. obitelj
                                         Za p. Cvijetu Matić, n. kći Ivanka
                                      
Srijeda (29):        Za p. Vicka Sentić, n. Mato
                            Za p. Vicka Sentić, n. Ljuba Krešić
                            Za p. Maru Krmek, n. kći Ivanka

 
Četvrtak (30):      Za p. Boška i Dragu Lakić, n. kći Mirjana
                            Za p. Jelu i Jozu Slišković, n. ob. Markanović
                        Za p. Ružu Krmek, n. Snježana Obradović
 
Petak (31):          Za p. Antu i Ivku, n. sin Mijo Ćorić       
                       Za p-g Ivu i Katu, n. kći Mara Ćorić
                       Za p. Vinka i Stjepana Matić, n. Vinko i Anđela Vujnović
 
Subota (1):          Duži 1100:           Za sve vijerne mrtve
                           Ž. Crkva u 900:    Za p. Niku i Danicu, n. Lazo Prkačin
                                                       Za p. Niku i Danicu Prkačin, n. Luka
                       Groblje, 1500:      Za sve vijerne mrtve
                                          
Nedjelja (2):        Župna cr. u 900:     Za p. Anđu Konjevod, god., n. kći Boja Bogdan                     
                                                         Za p. Milu Pandžić, n. kći Marica Vukasović
                                        
                           Nova cr. u 1700:     Za sve vjerne mrtve 
  
U ovom su tjednu prva subota i nedjelja, prigoda za ispovijed sat prije svetih misa.
 
Ovih dana je u Gospodinu preminuo Ilija Miličević koji je posljednje vrijeme živio u našoj župi. Pomolimo se za pokoj njegove duše.
 
Krizmanicima vjeronauk utorkom: VIIIa u 1430, VIIIb u 1515.