Župni oglasi

Nedjelja 19. listopada 2014.

ŽUPNI OGLASI 20. – 26. listopada 2014. god.
 
(Eventualne primjedbe i prijedloge možete uputiti na tel. (–387 36) 880-048 ili na e-mail: don.ivica.puljic@tel.net.ba)

 

Svete mise iduće nedjelje su ovim rasporedom: Župska crkva: pučka sveta misa u 900 i misa mladih u 1100 sati. Nova crkva: rana sveta misa u 730 i večernja u 1800.
 
 Dani kruha i Humanitarna prodaja koje su organizirali naši mladi (Osnovna i Srednja škola i Vrtić) ove su godine bili veoma uspješni!
 
Kroz tjedan su večernje mise u 1800 sati, bit će ovim rasporedom:
 
Ponedj. (20):      Za p-u Ivušu Pavličević, n. Ruža kći Nikolić
                       Za p. Iliju Šutalo, n. sestra Tereza Matić
                       Za p. Antu i Anicu Tomić, n. Pava Kriste
 
Utorak (21):   Za p. Matu i Danicu Kužić, n. kći Nedjeljka Bogdanović
                       Za p. Ivana i Maru Krmek, n. kći Neđa
                       Anđelko Marić za svoje pokojne
 
Srijeda (22):        Za p. Maru Krmek, n. obitelj
                       Za p. Zlatana Obad, n. Osnovna škola Neum
                       Za p. Marijanu Raguž, n. Marija Maslać
             
Četvrtak (23):      Za p. Matka Butigan, n. Spasenija Obad  
                       Za p. iz ob. Menalo, Konjevod i Buško, n. Ruža
                       Za p. Nikolu i Maru Marić, n. kći Dragica
             
Petak (24):          Za p. iz obit. Koncul, n. Tomislav
                       Za p. Petra i Janju Božić, n. djeca
                      Ilija i Vesna Butigan za p. roditelje
             
Subota (25):        Duži 900:    Obitelj Stjepe Matuško za svoje pokojne
                           Crkva:        Za p. Ivana Matić, n. brat Nikola
                                         Za p. Matu Leženić, n. obitelj
                                         Za p. Zorana Jurešić, n. obitelj
             
Nedjelja (26):      Župna cr.   U 900:        Za p. Peru i Anđelka Bačić, n. obitelj
                                                            U 1100:       Za pokojnu Željku Krešić, n. obitelj
                                                                 Za p. Vidana Butigan, n. djeca                        
                           
                           Nova cr.     U 730:         Z a   n a r o d
                                             U 1800:       Za p. Zlatana Obad, n. majka Spasenija

                                                           Za p. Zlatana Obad, n. N. N.