Župni oglasi

Nedjelja 5. listopada 2014.

ŽUPSKI OGLASI 6. – 12. listopada 2014. god.
 
Iduće nedjelje ćemo predstaviti župi ovogodišnje krizmanike i prvopričesnike pod misom mladih u 1100 sati. Dobro bi bilo da bude prisutan i koji od roditelja.
 
U utorak je Gospa od svete krunice.
 
Kroz tjedan večernje mise počinju molitvom krunice u 1800 sati. Živu krunicu predvode djeca ovim rasporedom: ponedjeljak VIII, utorak VII, srijeda VI, četvrtak V razredi. U petak i subotu oni koji dođu.
 
Ponedj. (6):        Za p. Ivicu Galić, n. obitelj
                       Zdenko Matić za p. roditelje
                       Za p. Juru Budeš, n. Luca Glavinić
 
Utorak (7):          Za p. Maru Glavinić, n. sin Ivo
                           Za p. Ivana, Katu. Zorana i Anđelku, n. Božayna Perekitka
                       Božana Perekitka za svoje pokojne
 
Srijeda (8):          Nada Žulj za svoje pokojne
                       Za p. iz ob. Matić i Terkeš, n. Marijan i Anđa
                       Za p. Maru Previšić, n. Ivan
                            
Četvrtak (9):        Za p. Slavka Krešić, n. obitelj
                       Za p. Ružu, Martina i Ivana Martić, n. Vinka Blažević
                       Za p. Veselka i Katu, n. Ljilja Bačić
                            
Petak (10):          Za p. Jadranku Soldo, n. Ivan
                       Snježana Prović za svoje
                       Za p. Ljubu Glavinić, n. obitelj
                            
Subota (11):        Duži 900:    Za p. Mladena Lovrić, n. obitelj
                            Crkva:        Za p. Ivana i Ozanu Šutalo, n. Lordana Matić
                                          Za p. Maru, n. sestra Zora Krmek
                                          Ivo Bogdan za svoje pokojne  
          
Nedjelja (12):      Župna cr.   U 900:        Za p. Luku i Janju, n. kći Manda Radoš
                                              U 1100:       Iza p. Dragana i Ivana, n. Jagoda Matić   –   Z a   n a r o d
                             Nova cr.    U 730:         Za p. iz. ob. Marčinko i Raguž, n. Blažo i Draga
                                             U 1800:       Za p. Ivku Krešić, n. Nedjeljka Leženić  
 
       Sakrament svete ženidbe po zakonima svete Crkve žele sklopiti:
 
PAVO  GJURJAN sin Božin i Marije r. Kristić    –    i
TOMISLAVA KREŠIĆ, kći pok. Nikole i Drage r. Puljić
 
               Pretplatnici, ne zaboravite preuzeti novi broj Crkve na kamenu!!!
 
………………………………………….

(Eventualne primjedbe i prijedloge možete uputiti na tel. (–387 36) 880-048 ili na e-mail: don.ivica.puljic@tel.net.ba)