Župni oglasi

Nedjelja 21. rujna 2014. god

ŽUPNI OGLASI 22.- 28. rujna 2014. god.
 
U ponedjeljak nakon večernje sv. mise sastanak s roditeljima krizmanika.
 
Vjeronauk krizmanicima od idućeg tjedna utorkom VIIIa u 1500, a VIIIb u 1600 sati.
 
Ispovijed školske djece za početak školske godine: VIII. razredi u ponedjeljak, VII.  u utorak, VI. u srijedu i V. u četvrtak.
 
Kroz tjedan su večernje mise u 1900 sati, bit će ovim rasporedom:
 
Ponedj. (22):      Za p. Neđu Tapalović, n. Anka Bačić
                       Za p. Peru Akrapović, n. Ante i Igor Milanović
                       Za p.Cvijetu,Aleksandra,Dragu i Davida n.Ante i Igor Milanović
 
Utorak (23):        Za p. Matu Bogdanović, n. roditelji Petar i Ivanka
                       Za p. Matu i Anicu Bogdanović, n. sin Petar
                       Za p. Marijana i Ružu Pavlović, n. Danica Marčinko
 
Srijeda (24):        Za p. Ružu, n. obitelj Nikole Lovrić
                       Za p. Jozu i Ružu Obad, n. kći Anica Lovrić
                       Za p-g Miru Šimić, n. supruga Iva
                       Za p. Karlu Prkačin, n. VIIIb s razrednicom
                                                        
Četvrtak (25):     Za p. Ivanu Krešić, n. Draga
                       Za p. iz obit. Raič i Vojvoda n. Ruža
                                                                                                                               
Petak (26):          Za p. Franu Zovak, n. Stana Jurković
                       Za p. Katu Jurković, n. Stana
                       Za p. Jozu Bogdanović, n. obitelj
 
Subota (27):        Duži 900:    Za p. Nikolu i Mirka Leženić, n. Marica Batinović
                       Crkva:       Za p. Nedjeljku Lženeić, n. djeca
                                         Vid i Milka Artuković za pokojne
                                         Anđa Marić za pokojne za pokojne
                                                        
Nedjelja (28):      Župna cr.   U 900:        Z a   n a r o d
                                               U 1100:       Za p. Ružu, n. obitelj Žilić
                            Nova cr.      U 730:         Za p-u Ljubu Čanić, n. djeca
                                               U 1900:       Za p. Ružu Katić, n. Marko
 
 
Sakrament svete ženidbe po zakonima svete Crkve žele sklopiti:
 
DARIO NIKOLIĆ, sin Jurin i Ruže r. Pavličević   –
DAJANA KNEZOVIĆ, kći Tihomirova i Mirjane r. Cvitanović iz Mostara
         također:
DOMINIK BLAŽEVIĆ, Markov i Jadrankin.
BOŽENA KREŠIĆ, kći Radina i Zore r. Raguž
 
         Subotom u 1000 sati ministrantski sastanak za one koji nisu opravdano zauzeti.
…………………………………………
 (Eventualne primjedbe i prijedloge možete uputiti na tel. (–387 36) 880-048 ili na e-mail: don.ivica.puljic@tel.net.ba)