Župni oglasi

Nedjelja 1. rujna 2014. – Gospa od Zdravlja

Župni oglasi 1.- 7. rujna 2014.
 
– Gospa od Zdravlja –
 
Termin svetih mise od iduće nedjelje je malo prilagođen vremenu:
 
–        Župska crkva: svete mise ostaju kao i do sada: pučka u 900 i misa mladih u 1100 sati.
       Nova crkva: rana sveta misa ostaje u 730 a večernja misa od iduće nedjelje (7. rujna 2014.) je u 1900.
 
       U nedjelju je uočnica Maloj Gospi u Vranjevu Selu. Hodočasnicima prigoda a za svetu ispovijed od 1800 sati ia sveta  misa je u 1830.
 
–       U četvrtak je klanjanje izloženom sakramentu.
 
Kroz tjedan su od ponedjeljka (1. rujna 2014.) večernje mise u 1900 sati, a bit će ovim rasporedom:
 
Ponedj. (1):        Za p. Stjepana Lovrić, n. obitelj
                       Za p. Grgu i Anicu Matuško, n. obitelj
                       Za p. Ivana, Lucu i Antu, n. Zoran Mlikota
 
Utorak (2):          Za p. Nikolu Leženić, n. obitelj
                            Za p. Željka Krmek, n. ob.
                       Za p. Ružu i Nikolu Raič,n n. kći Marica
                                     
Srijeda (3):          Za p. Nedjeljka, Jozo i Anđelka Katić
                       Za p. iz ob. Katić, n. Jozo i Anđelka
                       Za p. Maru, Luku i Antuna Raič, n. Marica
 
Četvrtak (4):        Za p. Anicu, Matu i Petra Leženić, n. Marica
                       Za p. Matu Kralj, n. Luka Konjevod 
                            Za p. Ivana i Anu Galić i Jakova Pijevac, n. Stjepan i Paulina
                                     
Petak (5):            Za p. Boška i Bojanu Mustapić, n. Neđa Lovrić
                       Za p. Maru i Nikolu Marčinko, n. Nikola
                       Za p. Maru i Nikolu Marčinko, n. Cvija i Nikola Žarak
                                     
Subota (6):          Duži 900:      Za p. Nedjeljka Katić, n. Anđa sa obitelji
                           Crkva:        Za p. Matu Previšić, n. Ivica i Draga Čamo
                                         Za p. Boška Mustapić, n. Smilja Konjevod  
                                         Za p. iz ob. Konjevod i Mustapić, Luka i Smilja
                                     
Nedjelja (7):          Župna cr.   U 900:           Za p. Jozu i Ružu Raguž, n. Ilija 
                                                U 1100:         Za p. Ivku Udženija, n. Mara Petrović
    
     Nova cr.     U 730:           Z a   n a r o d
                                          U 1900:         Za p. Vinka n. kći Cecilija Mlikota
                      
                       Vr. Selo:    sv. ispovijed u 1800 sati, sv. misa u 1830.
 
U ovom su tjednu prvi petak, subota i nedjelja, sv. ispovijed sat prije sv. misa.
 
Sakrament svete ženidbe po zakonima svete Crkve žele sklopiti:
 
DANIJEL SAVIĆ, sin Matin i Ivake r. Matić   –
IVA ŠOBOT, kći Vatroslavova i Melite r. Svetec
također:
RENÉ HALLE sin Detley-ev i Jutte r. Vaas
IVONA KREŠIĆ, kći Ivanova i Terezina
 
……………………………………………………..
 
(Eventualne primjedbe i prijedloge možete uputiti na tel. (–387 36) 880-048 ili na e-mail: don.ivica.puljic@tel.net.ba)