Župni oglasi

Nedjelja 3. kolovoza 2014.

ŽUPNI OGLASI  4. – 10. kolovoza 2014. god.
 
Svete mise iduće nedjelje su ovim rasporedom:
 
       Župska crkva: pučka sveta misa u 900 i misa maldih u 1100 sati.
       Nova crkva: rana sveta misa u 730 i večernja u 1930.
 
U srijedu je blagdan Preobraženje Gospodinovo
 
Kroz tjedan su večernje mise u 1930 sati, bit će ovim rasporedom:
 
Ponedj. (4):        Za p. don Ivana Pavlović, n. sestra Danica Marčinko
                       Za p. Marka Marić n. obitelj
                       Za p. Maru i Iliju, n. ob. Udženija
 
Utorak (5):          Za p. don Boška Obradović, n. ob. Konjevod
                       Za p. Viktoriju Raič, n. ob. Konjevod
                       Za p. Vinka Knežević, n. Dario i Ana
 
Srijeda (6):          Za p. Iliju Markanović, n. obitelj
                       Za p. Ružu Marčinko, n. Ilija
                       Za p. Božu i Snježanu Grbešić, n. ob.
                                     
Četvrtak (7):        Za p. Stojana Marčinko, n. supruga Danica
                            Za p. Matana Glavinić, n. supruga Dragica
                       Za p. Vlahu Papac, n. Olga Kalauz
                                     
Petak (8):            Za p. Iliju Matijević, n. ob. Markanović
                       Za p. iz ob. Korać i Škobo, n. Ivka
                                     
Subota (9):          Duži 900:    Za p.Roberta Katić, službenici polic. stanice Neum
                       Crkva:       Za p. Slavka Krešić, n. obitelj
                                         Za p. Maru i Ivana Krmek, n. ob. Andreić
                                         Za p. Branka Begušić, n. sin Mladen
                                     
Nedjelja (10):     U 730:        Za p. Stojana Šutalo, n. Nikica
                                            Dario Knežević
   U 900:      Za p. Iliju i ost sv. pokojne n. Ruža Marčinko
                    Za p. Jadranku Soldo, n. Ivan
 
                      U 1100:       Za p. Stojana, n. Miro Šutalo
                                         Za p. Finku, n. Zora Konjevod
                           U 1930:       Za p. Matiju, Josipa i Antuna, n. Jasenka Sremac
 
Sakrament svete ženidbe po zakonima svete Crkve žele sklopiti:
 
KRISTIJAN NORDSTRØNEN,   –   i
ANA KONJEVOD, kći Svetkova i Marine r. Menalo.
 
          U ime župske zajednice zahvaljujemo se gospođi koja je donirala kip Gospe Lurdske za novu crkvu!
                                   
Stigao je novi broj Crkve na kamenu, pretplatnici ga mogu podići u sakristiji.
 
…………………………..
 
(Eventualne primjedbe i prijedloge možete uputiti na tel. (–387 36) 880-048 ili na e-mail: don.ivica.puljic@tel.net.ba)