Župni oglasi

Nedjelja 20. srpnja 2014

ŽUPNI OGLASI 21. – 27. srpnja 2014. god.
 
Iduće nedjelje su svete mise: u župskoj crkvi pučka u 900 i misa mladih u 1100 a u novoj crkvi rana u 730 i večernja u 1930 sati.
 
U utorak je sv. Marija Magdalena
 
U petak je sv. Jakov Apostol.
 
U subotu su sv. Joakim i Ana
 
Kroz tjedan su večernje mise u 1930 sati, bit će ovim rasporedom:
 
Ponedj. (21):                  Za p. Tomu Menalo, n. obitelj
                                  Ruža Gverović za pokojne
                                 Za p. Boška Boškovića, n. kći Staza Njavro
 
Utorak (22):                    Za p. Marka i Cvijetu Puljić, n. sin Slavko
   Za p. Boška i Cvijetu Batina, n. Dragica Vuletić
                                              Za p. iz obitelji Vuletić, n. Dragica
    Za p. Miška Obradović, n. sin Ivo
 
Srijeda (23):                  Za p. Peru Krešića i ost. pok., n. supruga HOzana Janja
                                Za p. Jozu i Milosavu Antunović, n, Tomislav i Jasna
                                Za p. Roberta Katić, n. sestra Marijana
 
Četvrtak (24):                 Za p. Jadranku Soldo, n. domaćinstvo hotela Sunce   
                                  Za p. Danicu, n. sin Marko Šutalo
                                  Za p. Veru Šutalo, n. Jasna
                        
Petak (25):                    Za p. Stojana Glavinića, n. supruga Ruža
                                Za p. Ružu Slišković, n. Mara Ćorić
                                Za p. Matka Butigan, n. Zajednica Srca Isusova
                        
Subota (26):                  Duži 900:      Za p. Roberta Katić, godišnjica, n. sin Antonio
                               Crkva:          Za p. Jozu Bogdanović, n. Seka Vukasović
                                                     Za p. Anicu i Matu, n. sin Marinko
                                                   Za p. Božicu i Iliju Mustapić, n. Anica Krešić
                        
Nedjelja (27):                U 730:            Za p. Jozu i Josipa Savića, n. obitelj
U 900:             Za p. Jozu i Mandu Matić, n. sin Marko
Za p. Anu Matić, n. Stana Tomić
                               U 1100:            Za p. Vidu Matića, n. kći Ljuba
                                U 1930:          Za p. Ružu, Anicu i p. iz ob. Raguž,n.Barbara Konjevod
                                                    Za p. Nikolu, n. Slobodan Leženić
………………………………………………………
 
 

(Eventualne primjedbe i prijedloge možete uputiti na tel. (–387 36) 880-048 ili na e-mail: don.ivica.puljic@tel.net.ba)