Župni oglasi

Nedjelja 29. lipnja 2014. -sv. Petar i Pavao

ŽUPNI OGLASI 30. VI. – 6. VII. 2014. god.
 
U četvrtak je sv. Toma apostol. Svečano klanjanje izloženom sakramentu u 2000 sati.
 
U subotu su sv. Ćiril i Metod – suzaštitnici Europe.
 
Kroz tjedan su večernje mise u 1930 sati, bit će ovim rasporedom:
 
Ponedj. (30):                 Za p. Anicu Matuško, n. Blaško
 Za p. Antu Čapeta, n. majka Ljubica
                                Za p. Antu Čapeta, n brat Marin
 
Utorak (1):                    Za p. Anicu Štader, n. ob. Buntić
                                Za p. Ivu Šego, n. ob. Buntić
                                Tereza Krulj za svoje pokojne
                                     
Srijeda (2):                    Za p. Ivana Pavlović, n. obitelj
                               Za p. Janju Krmek n. ob. Marasović i Krmek
                               Za p. Jadranku Soldo, n. Ivan
                                     
Četvrtak (3):                Za p- Zoru Maslać, n. Josip 
                              Za p. Joška Marasović, n. obitelj
                               Za p. Ivana Kevo, n. kći Dana Menalo
                                     
Petak (4):                    Za p. Karla i Milicu, n. Alojz Radoš
                              Za p. Mandu Pranjić, n. obitelj
                               Za p-g Ivu i Anđu Lženić, n. Luca Putica
 
Subota (5):                 Duži 900:            Za p. Roberta Katić, n. Đuka Matuško
                              Crkva:             Za p. Anu Matuško, n. Marijana Matić
                                                       Za p. Kristu, supruga Kata
                                                        Za p. Ružu i Stjepu Bačić, n. kćeri
                                     
Nedjelja (6):                U 730:              Za p. Stjepana Malkoč, n. kći Finka
U 900:              Za p. Ivana Kuzman, n. Mihajlo
                               U 1100:            Z a   n a r o d
                               U 1930:             Za p. Davora Stasjuk, n. obitelj
 Za p.Franu, Milku, Željka i Stanka, n.Veselka Prskalo
 
U ovom su tjednu prvi petak, subota i nedjelja, prigoda za svetu ispovijed sat prije svetih misa. Potičemo naše prvopričesnike da kao i dosadašnje generacije obave prve petke, subote ili nedjelje.
 
………………………………………………..
 
(Eventualne primjedbe i prijedloge možete uputiti na tel. (–387 36) 880-048 ili na e-mail: don.ivica.puljic@tel.net.ba)