Župni oglasi

Nedjelja 15. lipnja

ŽUPNI OGLASI 16.- 22. lipnja 2014. god.
 
Iduće nedjelje prelazim na sezonski raspored svetih misa. U župnoj crkvi Gospe od Zdravlja ostaju pučka misa u 900 i misa mladih u 1100, sati. Večernja sv. misa slavit će se od  iduće nedjelje 22 lipnja u novoj crkvi i to u 1930 sati. Kao eksperiment udovoljavamo mnogima koji su to traži li pa ćemo uvest u novoj crki nedjeljom i ranu misu u 0730 sati. Ako se pokaže plodno ostat će tako cijele sezonesu 
 
U srijedu u 1830 sati ispovijed krizmanika  a oko 1900 njihovih roditelja i kumova koji to mogu kao i druge rodbine u crkvi. Bit će svećenika sa strane.
 
U četvrtak je svetkovina Tijelovo. Krizma u našoj župi u 1100 sati kod Križa. Poslije krizme tjelovska procesija po šetnici s blagoslovom našega grada na sve četiri strane. -Ima i kratka večernja sv. misa  u 1930   sati u crkvi.
 
Kroz tjedanod ponedjeljaka (dakle od sutra)  su večernje svete mise su po ljetnom rasporedu u 1930  sati, bit će ovim rasporedom:
 
Ponedj. (16):                   Za p. Miška i Luciju Raguž, n. Ivanka Knežević
                                  Za p. Ivana, n. brat Nikica Njavro
                                   Za p. Matu Matuško, n. majka Danica
                                  Za p. Mariju Hotić, n. sin Damir i prijatelj Ali
 
Utorak (17):                    Za p. Katu Jonjić, n. obitelj
                                  Za p. Katu i Vinka Nenadić, n. Josip Leženić
                                  Za p. Ivanu Krešić, n. Lela
 
Srijeda (18):                   Za p-g. Miru Šimića, n. obitelj
                                 Obitelji u čast Gospe Schönstadtske
                                  Za p. Luku Sentić, n. brat Srećko
                                                                          
Četvrtak (19):                U 1100 sati:          Z a   n a r o d
                                                               Za p. Ivana Glavaša i Matu Barišić, n. obitelj
                                      U 1930 sati:          Za p. Antu Bačić, sin Ivica
                                                                                                                                                                        
Petak (20):                     Dijana Matić za svoje pokojne
                                 Za p. Ivana i Maru n. Matija Bijelić 
  Za p. Jozu Menalo, n. kći Marina Konjevod
                                                                          
Subota (21):                  Duži:             Za p. Ivana, Stanu i Stojku Noković, n. Anđa Katić
                                Crkva:          Za p. Juru Pavličević, n. Ruža Nikolić
                                                     Za p. Šćepu Leženić, n. Ante
                                                      Za p. Slavka Krešić, n. obitelj
 
Nedjelja (22):                Ž u p n a    c r k va:
                                                   U 900:         Za p. Stjepana Bačić, n. Ruža Zovko
                                               U 1100:       Za p. Tomislava Krečak, n. Pero i Mario
                                
                                 N o v a    c r k v a 
                                            U   0730:      Z a   n a r o d
                                              U 1930:      
 
…………………………………………………………………………..
 

(Eventualne primjedbe možete prijaviti na tel. 880-048 ili na e-mail: don.ivica.puljic@tel.net.ba)