Župni oglasi

Nedjelja 18. svibnja 2014

ŽUPNI OGLASI 19. – 25. svibnja 2014. god.
 
Iduće nedjelje su mise: pučka u 900, misa mladih u 1100 i večernja misa u 1900 sati.
 
Kroz tjedan su večernje mise u 1900 sati, bit će ovim rasporedom:
 
Ponedj. (19):               Za p. iz ob. Katić, n. Marija Kuzman
                               Za p. Petra i Blašku n. Marija Kuzman
                               Za p. Ivana i Maru Krmek, n. obitelj
      
Utorak (20):                 Za p. Nedjeljka Pavlović, n. sin Mirko
                               Vera Raguž za svoje pokojne
                               Za p. Andru Čamo, n. Miranda
 
Srijeda (21):                  Za p. Stojana Glavinić, n. Ruža
                                Za p. Željku i Antu Mijatović, n. Snježana
                                Za p. Anđu Matić, n. obitelj
                             
Četvrtak (22):                Za p. Mandu Mišković, n. sin Neđo
  Za p. Nikolu i Anicu Šutalo, n. kći Božica Putica     
                                Za p. Božicu Krešić, n. Mira Marčinko
              
Petak (23):                    Za p. Mandu Leženić, n. sin Ante
                                Za p. Matu Krešić, n. kći Neđa
                                Za p. Maru Krešić, n. sin Martin
                                     
Subota (24):          Duži 900:    Za p. Matu Batinović, n. Anica
                        Crkva:        Za p. Cviju Sentić, n. Nedjeljka
                                           Petar Bogdanović za pokojne
                                           Ivanka Bogdanović za pokojne
                             
Nedjelja (25):         U 900:         Za p. Zorku Konjevod, n. kći Mara Kristić
                        U 1100:         Za p. Almu i Juru Jonjić, n. Ljilja Bačić
                                           Z a   n a r o d
                         U 1900:       (730)
 
         Izišla je knjiga o don Stjepanu Batinoviću. Podigli smo samo desetak primjeraka jer je prilično skupa: 40,- KM. Novac od knjige ide za unaprjeđivanje svetišta. Može se nabaviti u sakristiji.
 
…………………….
 
(Eventualne primjedbe i prijedloge možete uputiti na tel. (–387 36) 880-048 ili na e-mail: don.ivica.puljic@tel.net.ba)