Župni oglasi

Nedjelja 4. svibnja 2014.

Župski oglasi 5. – 11. svibnja 2014.
 
Iduća nedjelja je nedjelja Dobrog Pastira. Isti dan Kraljica Mira u svetištu u Hrasnom. U našoj župi do podne samo pučka misa u 900 sati. Mise mladih u 1100 sati nema! Večernja misa je u 1900. Preporučujemo hodočašće Kraljici Mira u Hrasno. Sv. Misu u 1100 sati predvodi naš biskup.
 
U subotu je bl. Ivan Merz
 
Kroz tjedan su večernje mise sa svibanjskom pobožnošću u 1900 sati, bit će ovim rasporedom:
 
Ponedj. (5):    Za p. iz. ob. Šutalo, n. Miho
                   Za p. Janju i Marinka Tomić, n. obitelj
 
Utorak (6):      Ana Matuiško za svoje pokojne
                   Za p.. Ružu Marčinko, n. Ilija
 
Srijeda (7):      Za p. Željku Krešić, n. ob. Knežević
                   Za p. Stojana, Katu i ost. sv. pok., n. č. s. Mercedes
                  
Četvrtak (8):   Bosa Batinović za pokojne   
                   Za p. Anđelka Raič, n. kći Nada Šutalo
                  
Petak (9):        Za p-u Ivu, Mirjanu i Marijanu, n. Marina Konjevod
                   Za p. Ivanu Pavlović, n. unuka Marija Baliić
                  
Subota (10):    Duži 900:            Za p. Nikolu Čamo, n. Ivica
                   Crkva:              Za p. Vladu i Anđu Šimić, n. obitelj
                                            Za p. Matu, Ružu i Slavka Butigan, n. obitelj
                  
Nedjelja (11):   U 900:                Za p. Luciju Milanović, n. Marica Kapetanović
                  U 1900:              Za p. Stojana, Vinka i Janju n. Milenko Knežević
 
Sakrament svete ženidbe po zakonima svete Crkve žele sklopiti:
 
NIKO GLAVINIĆ sin Ivanov i Nedjeljke rođene Butigan    –   i
IVANA GLAVINIĆ, kći Milanova i Ankice rođene Krivić
    
       također:
 
ANTE IVANKOVIĆ, sin Mijin i Anice rođene Knezović    –   i
ANA PRKAČIN kći Mirkova i Bose rođene Ostojić
 
……………………………
 

   (Eventualne primjedbe i prijedloge možete uputiti na tel. (–387 36) 880-048 ili na e-mail: don.ivica.puljic@tel.net.ba)