Župni oglasi

Nedjelja 5. svibnja

ŽUPNI OGLASI 6. – 12. svibnja 2013. god.
 
     Iduće nedjelje je Kraljice Mira, slavlje u svetištu u Hrasnu u 1100 sati predvodi dubrovački biskup. U našoj župi mise samo u 900 i večernja u 1900 sati.
 
     U četvrtak je Uzašašće, večernja sv. misa u 1900 sati. Klanjanje u 2000 sati.
 
     U petak je bl. Ivan Merz
 
     Kroz tjedan su mise sa svibanjska pobožnošću u 1900 sati, ovim rasporedom:
 
Ponedj. (6):        Za p. Ivana Kuzman, n. djelatnici pošte
                          Za p. Neđu Čalić, n. Mara Jelčić
                          Za p. neđu Čalić n. brat Šimo
 
Utorak(7):           Za p. Matu Krešić, kći Neđa
                           Za p. Juru Bešker, n. Lucija Novaković
                           Za p. Stojana i Janju Knežević, n. sin Milenko
 
Srijeda (8):          Za p. Nedjeljka i Anku n. sin Nikša Mišković
                           Za p. Anku Mišković, n. sestra Ruža Gverović
                           Za p. Ljubu i Sofiju, n. Ljuba Šutalo
                                     
Četvrtak (9):        Za p. Josipu Katić, n. VIII. razredi       
                           Za pokojne roditelje svojih kolega, VIII. razredi
                           Za p. Anđu i Milu Pandžić, n. Marica Vukasović
                                     
Petak (10):          Za p. Vladu i Anđu Šimić, n. obitelj
                           Za p. Maru Buconjić, n. kći Staza Leženić
                           Za p. Danu i Janju Šutalo, n. Lordana Matić
                                     
Subota (11):        Za p. Ivana i Cviju Maslać, n. Vera Raguž
                           Za Nikolu Jonjić, n. Božana Krešić
                         Anika Malić za svoje pokojne
                                     
Nedjelja (12):     U 900:         Za p. Nikolu Čamo, n. Ivka sa obit.
                                              Za p. Božicu i Marka Papić, n. sin Nikola
                        U 1900:         Za p. Jozu i Ružu Obad, n. Anica i Božica
                                             Z a   n a r o d
 
     Ministrante radnim danom s najviše bodova nagrađujemo vanrednim izletom na Kraljicu Mira u Hrasno. Oni koji će ići sa roditeljima neka to saopće voditeljima da uključe druge. Svi ministranti upisani imaju pravo na ministrantski izlet koji će ove godine biti povezan s velikim ministrantskim susretom u Duvnu.
 
     Djevojčice koje radnim danom sviraju, pjevaju i čitaju također imaju besplatan prevoz na Kraljicu Mira u Hrasno, a sve djevojčice koje prate nedjeljna misna slavlja bit će nagrađene besplatnom kartom u Stolac na susret malih zboro