STARI I NEMOĆNI

ožu 31, 2012 | Vijesti

bOLESNIK

KORIZMENA ISPOVIJED

BOLESNE I NEMOĆNE ČELJADI

Ispovijed stare i nemoćne čeljadi bit će ovim rasporedom:
         1. Na Veliki Ponedjeljak: Ilijino Polje, Duži, Mečinka, Vranjevo Selo, Stari Neum, ulice Starih Zidina…
        2. Na Veliki utorak: Dubrovačka, Stepinčeva, Neretvanska, Primorska, Mimoza, Polača Kamenice i Dom Umirovljenika.
NAPOMENA: Novodoseljene stare i nemoćne treba prijaviti sa adresom i brojem telefona!