Župni oglasi

Nedjelja, 4. ožujka

ŽUPNI  OGLASI  5. – 11. III. 2012. god.

     Iduće nedjelje je raspored sv. misa malo prilagođen, osobito zbog poslijepodnevnih smjena u školama pa pučka misa ostaje u 900, misa mladih u 1100 a večernja je od sutra 1800 sati.
     U četvrtak je svečano klanjanje pred izloženim sakramentom u 2000 sati.
     U petak je križni put u 1800 sati pa skraćena misa

     Kroz tjedan su od ponedjeljka večernje mise u 1800 sati, bit će ovim rasporedom:

Poned. (5):     Za pok. Danicu i Luku, naruč. kći Mira Kuzman
                      Za pok. Ružu Raič, naruč. ukopnici

Ut. (6):           Za pok. Đuru i Ivku Krmek, naruč. obitelj
                      Za pok. Franju Kozina, naruč. Vesna Krešić
                     Za pok. Nikolu Raguž – Lućić, n. kći Anđelka Krešić

Srij..(7):          Za pok. Mandu, naruč. sin Vicko Jogunica
                       Za pok. Ivana i Katu, naruč. Neđa Raič

Čet. (8):          Za pok. Nikolu Kalauz, naruč. sin Ivica
                      Za pok. Matu Matić, naruč. unuk Mateo    

Pet-(9):           Za pok. Miru Šimić, naruč. obitelj
                      Za pok. Vinka Knežević, naruč. Slađan sa obit.

Sub. (10):       Duži 900:     Za pok. Matu i Anđu Mišković, naruč. obitelj (D-826)
                      Crkva:         Za pok. Tadiju Babić, naruč. Pero
                                        Za pok. Katu Tustanovski, naruč. kći Ana Opačak

Ned. (11):       U 900:          Za pok. Stojana, naruč. č. s. Mercedes
                      U 1100:         Za duše u čistilištu, naruč. Vinko i Ivka Krmek
                     U 1800:         Z a   n a r o d

———————————————————————-

(Eventualne nejasnoće i primjedbe možete uputiti na tel. 880-048 ili mobilni: 063 350-188. Također i na e-mail: donaruč.ivica.puljic@tel.net.ba)