Župni oglasi

Nedjelja 5. veljače

ŽUPNI  OGLASI 6. do 12. veljače 2012. god.

     U petak je bl. Alojzije Stepinac. Iza mise molitva pred slikom za hrvatski narod.
     U subotu je Gospa Lurdska i Dan bolesnika. Pozivamo na molitvu za bolesne i nemoćne, ako ima mogućnosti bilo bi dobro dovesti one koji su sposobni.

     Kroz tjedan su večernje mise u 1700 sati, bit će ovim rasporedom:

Pon. (6):    Za pok. Nikolu Blažević, naruč. obitelj
                 Za pok. Luku Kraljević, naruč. obitelj Blažević
                  Za pok. Šimu i Boku Konjevod, naruč. Ilinka Džono

U. (7):        Za pok. Markana, Ružu i Rosu, naruč. Draga Krešić
                  Za pok. Antuna, Božicu i Stjepana, naruč. Ljubica Čuljak
                  Za pok. Stjepana, Matiju i Matu, naruč. Ivica Čuljak

Sr. (8):        Za pok. Matu Matić, naruč. sin Nikola
                   Za pok. Ivana, Janju i Cviju, naruč. Stojan Konjevod
                   Za pok. Mirka i Maru Marković, naruč. Dana Goluža

Čet. (9):      Za pok. Miru Šimić, naruč. obitelj
                  Za pok. Antu Čapeta, naruč. supruga Boba s djecom
                   Za pok. Đuru i Ilinku Krmek naruč. sin Ilija sa obitelji
        
Pet. (10):    Stjepo Škobo za svoje pokojne
                   Za pok. Niku i Mandu, naruč. kći Nada Previšić  sa obitelji
                   Za pok. Katu Tustanovski, naruč. Ana Opačak
        
Sub. (11):    Duži 900:     Za pok. Đuru Matuško, naruč. obitelj
                  Crkva:        Za pok. Đuru i Ružu Krešić, naruč. Ljuba Goluža
                                     Za pok. Janju i Maru Matić, naruč. Mara Džono
        
Nedj. (12):    U 900:     Za pok. Peru i Janju, naruč. Luca Lovrić sa obitelji
                    U 1100:     Za pok. Iliju Krmek, naruč. Janja
                     U 1700   Z a   n a r o d
__________________________________________________

(Eventualne nejasnoće i primjedbe možete uputiti na tel. 880-048 ili mobilni: 063 350-188. Također i na e-mail: don.ivica.puljic@tel.net.ba)