SVETI TIT I TIMOTEJ

sij 25, 2012 | Mladi

Tit-TimotejSveti Timotej i Tit

Samo dan nakon što Crkva slavi obraćenje svetog Pavla, prisjećamo se i najvjernijih učenika ovog velikog Isusova nasljedovatelja na zemlji.
To su naravno sveti Timotej i Tit, obojica najvjerniji Pavlovi učenici. Njima su upravljene tri poslanice što ih je tradicija pripisivala Pavlu. Od njih dvije su upravljene Timoteju, a jedna Titu.
Timotej se rodio u Listri, dvjestotinjak kilometara od Pavlova rodnog mjesta, Tarza. Njegova majka bila je Židovka, dok mu je otac bio pogan zbog čega Timotej nije bio obrezan kako nalaže Zakon. sveti Pavao, ispunjen Duhom, u njemu je ipak vidio veliku dušu te ga je pozvao za svojega učenika prolazeći kroz Listru na početku svog drugog misijskog putovanja.
Zajedno s Pavlom i Silom, Timotej je prošao Malom Azijom sve do Troje, odakle je prešao u Makedoniju. Osim toga, zna se i da je u Filipima, gdje su Pavao i Sila bili optuženi kao remetitelji javnog reda i bili zatvoreni jer su se usprotivili zlouporabi jedne djevojke kao gatateljke od strane beskrupuloznih pojedinaca, Timotej bio pošteđen (Dj 16,16-40).
Kad je potom Pavao bio prisiljen nastaviti prema Ateni, Timotej ga je sustigao u tome gradu, odakle je poslan mladoj Crkvi u Solunu.
 Naposljetku, ponovno se nalazi s Pavlom u Korintu, donoseći mu dobre vijesti o Solunjanima, te surađuje s njime u evangelizaciji toga grada. Timotej je pratio Pavla na svim njegovim putovanjima te je proživljavao sa njim sve patnje koje je Pavao prolazio prihvativši radosno Kristov križ poradi evangelizacije i spasa onih koji Ga još nisu upoznali.
Sveti Tit potječe iz poganske grčke obitelji a vjerojatno ga je obratio sam sv. Pavao
Pavao ga je sa sobom poveo u Jeruzalem na takozvani Apostolski sabor, na kojem je svečano prihvaćena mogućnost propovijedanja evanđelja poganima bez uvjetovanja propisima Mojsijeva zakona.
U poslanici koja je upravljena Titu, apostol mu odaje hvalu te ga opisuje kao “pravoga sina po zajedničkoj vjeri” (Tit 1,4).
Nakon Timotejeva odlaska za Korint, Pavao je onamo poslao Tita, kako bi tu nepoučljivu zajednicu priveo poslušnosti.
Ostali tekstovi iz pastoralnih poslanica spominju Tita kao biskupa Krete odakle sustiže Pavla, po njegovu pozivu, u Nikopolu u Epiru. Potom je otišao i u Dalmaciju.
Tit je iako isprva pogan, bio među najrevnijim kršćanima.
Sveti Pavao se, u obavljanju svog poziva, baš kao pravi pastir mlade Crkve okružio vjernim suradnicima. Oni svoje poslanje nisu stoga obavljali zbog Pavla već zbog istinski snažne vjere u križ koji je Krist podnio nama na spasenje.
Prihvaćanjem svih poteškoća koje su im se priječile na apostolskom putu, sveti Timotej i Tit pokazali su s kolikom revnošću i radošću navješćuju evanđeosku poruku mnogim narodima. Time nam ovi vjerni sluge uvelike mogu poslužiti kao vrsni uzori koji svojim požrtvovnim životom poručuju da svojim svjedočenjem i dobrim djelima i mi, iako slabi i često sumnjičavi, možemo biti apostoli svog kršćanskog poslanja.