Župni oglasi

Nedjelja, 22. siječnja

ŽUPNI  OGLASI 23. – 29 siječnja 2012. g.

     Iduće nedjelje je raspored misa: pučka u 900, mladih u 1100 i večernja u 1700 sati.

     U srijedu je Obraćenje sv. Pavla, završetak Molitene osmine.

     U četvrtak su sv. Timotej i Tit.

     Kroz tjedan su večernje mise u 1700 sati, bit će ovim rasporedom:

Ponedjeljak (23):    Za pok. Petra Glavinić, naruč. kći Marica Džono
                               Za pok. Matu, Stojana i Janju, naruč. Ljuba Knežević
                               Obitelj Čarapina za svoje pokojne

Utorak (24):            Za pok. Zoru i Nikolu Bačić, naruč. obitelj
                               Za pok. Ivana i ost. sv. pok., naruč. obitelj Bjelopera
                              Za pok. Željka Sentić, naruč. Tomislav

Srijeda (25):            Za pok. Peru, naruč. Marija Previšić
                                Za pok. Matu Matić, naruč. sin Marinko sa obitelji
                                Za pok. Ivu, Stojaku i Stojana, naruč. Ruža Gverović

Četvrtak (26):          Za pok. Ljubu Raguž, naruč. obitelj    
                                Za pok. Matu Džono, naruč. Šćepo
                                Za pok. Petra i Jelu, naruč. Andrea Radoš

Petak (27):               Za pok. Maru Previšić, naruč. obitelj
                                Anđelko i Anica Marić za pokojne 
                                 Za pok. Stipu, Anđu, Antu i Anu, naruč. Ljubica Kreošević

Subota (28):       Duži 900:       Za pok. Stojana Šutalo, naruč. Anica Batinović
                          Crkva:          Za pok. Ivicu Galić, naruč. obitelj
                                                Za pok. Veru, naruč. Vicko Šutalo
                                                Za pok. Vidu Krmek, naruč. djeca)

Nedjelja (29):     U 900:           Za pok. Matu Kopilaš, naruč. Ljilja Butigan 
                           U 1100:          Za pok. Iliju i ost. sv. Pok., naruč. Jela Markanović
                           U 1700:         Z a   n a r o d
      Vjeronauk za prvopričesnike je u buduće u u srijedu u 1200 sati u crkvi.

     Osniva se TAMBURAŠKI ORKESTAR Neum. Ukoliko netko iz prijašnjeg orkestra posjeduje neki instrument dobro bi bilo da ga za potrebe Orkestra posudi da bi ga se moglo osposobiti.. Kontakt osoba je Mario Soldo,
                      
     Još su moguće pretplate za Crkvu na kamenu. U dnu crkve postoje letci za direktnu pretplatu raznih crkvenih glasila!!!

_________________________________________

(Eventualne nejasnoće i primjedbe možete uputiti na tel. 880-048 ili mobilni: 063 350-188. Također i na e-mail: don.ivica.puljic@tel.net.ba)