Župni oglasi

KRŠTENJE GOSPODINOVO

ŽUPNI  OGLASI 8. – 15. SIJEČNJA 2012. god.

     Današnjom nedjeljom završava sveto Božićno vrijeme.
     Iduće nedjelje je raspored misa: pučka u 900, misa mladih u 1100 i večernja u 1700 sati.
     Kroz tjedan su večernje mise u 1700 sati, bit će ovim rasporedom:
Ponedjeljak (9):    Za pok. Matu Batinović, n. Janja sa obitelji
                              Za pok. Miru Šimić, nar. obitelj
                              Za pok. Boška Krmek, n. supruga Mara

Utorak (10):          Za p. Gentu, n. Davor Bilić sa obitelji
                              Za pok. Stojana, Ivku i Peru, n. Pero Vuletić
                              Za pok. Božicu, Anicu i Šćepu, n. Anica Bošnjak

Srijeda (11):          Za pok. Vidu i Nadu, n. Ivanka Njavro
                              Za pok. Martina i Cviju Njavro, n. Mladen sa ob.
                              Za pok. Ružu Vuletić, n. sestra Ruža Putica

Četvrtak (12):         Za pok. Stjepana Leženić, nar. obitelj 
                              Za pok. Anicu Prkačin, n. Jure
                              Za pok. Dragicu-Janju Vukorep, n. sestra Mara Kristić

Petak (13):           Nikica i Jasna Šutalo za svoje pokojne
                            Za pok. Petra i Janju, n. obitelj Stengo
                             Za pok. Petra, Janju i Ivu, n. obitelj Žilić

Subota (14):          Duži 900:     Ivo Mišković za svoje pokojne
                           Crkva:          Za pok. Ivicu Krešić, n. sin Josip sa ob.
                                                Za pok. Maru i Božu Leženić, n. Staza

Nedjelja (15):       U 900:          Anđa Raič za pokojne
                             U 1100:        Za pok. Maju Miloš, n. obitelj Šanje
                            U 1700:       Z a   n a r o d
                                          

      Novi broj Crkve na kamenu je stigao, primaju se pretplate i dalje

      Ovih dana je u Gospodinu preminula ANA PRANJIĆ, redovno je primala svete sakramente.  Pomolimo se za pokoj njezine duše!
———————————————

(Eventualne nejasnoće i primjedbe možete uputiti na tel. 880-048 ili mobilni: 063 350-188. Također i na e-mail: don.ivica.puljic@tel.net.ba)