STATISTIKA 2011. GODINE

pro 31, 2011 | Vijesti

crkva-puna-2STATISTIKA 2011. GODINE

Prema matičnim knjigama i drugoj dokumentaciji
tijekom 2011. godine u našoj župi je:
1) Kršteno 36 djece: 18 dječaka  i 18 djevojčica (12 više nego 2010.)
     Prvopričesnika je bilo: 37 (3 manje nego 2010.)
     Krizmanika je bilo 59  (1 manje nego 2010.)

2) Vjenčanih parova u župi bilo je 10, od toga 11 naših župljana a još 3 naša župljanina vjenčana su izvan župe, ukupno vjenčano  14. župljana.

3) U Maticu umrlih upisano je 16 pokojnika, od toga 13 župljana Naime, 6 pokojnika iz drugih župa ukopano je u neumskim grobljima, a 3 pokojna naša župljanina u grobljima izvan župe.

          Pa i nije loše, zare ne?