MISE NA BOŽIĆNE BLAGDANE

pro 24, 2011 | Vijesti

StjepanMISE NA Ivan-apostol

BOŽIĆNE BLAGDANE

BOŽIĆ:   -Ponoćka u 2400 (t.j. 0000) sati
              –  Pučka misa u 900 sati,
              – Misa mladih u 1100 sati.. Večernja misa nije predviđena, pohodite svoje prijatelje!!!
 
SV. STJEPAN. – Pučka misa u 900 sati,
                – Misa u groblju u 1100 sati i
               –  Večernja misa u crkvi u 1700 sati
 
SV. IVAN, NEVINA DJEČICA, SVETA OBITELJ:: večernje mmise u 1700( O sv. Stjepanu i
Ivanu pročitajte razmišljanje u rubrici: PASTORAL – KATEHEZA – KATMA)