Župni oglasi

Nedjelja 27. studenog

ŽUPNI  OGLASI 28. XI. – 4. XII.  2011.
 
     Božićna sv. ispovijed predviđena je po običaju uoči IV. nedjelje Došašća, t. j. 17. prosinca.

     U srijedu je sv.Andrija Apostol.

     U četvrtak je svečano klanjanje pred izloženim sakramentom u 2000 sati.

     Važne napomene:  1.  Morali smo napraviti u rasporedu sv. misa nekolike preinake
                                               u odnosu na stanje koje je jutros postavljeno na portal! Provjerite!
                                           2  .U dnu crkve možete nabaviti adventske vijence, prihod ide u dobrotvorne svrhe

     Kroz tjedan su večernje mise u 1700 sati, bit će ovim rasporedom:

Ponedj. (28):    Za pok. Ivicu Galić, nar. obitelj
                        Za pok. Ružu, Martina  i Ivana, nar. Vinka Blažević
                        Za pokkojnog Vidu Krmek, nar. obitelj

Utorak (29):     Za pok. Anicu Bačić, nar. Vinko i Anka
                        Za pokojnog Ivu Putica, nar. supruga Boža
                        Za pok. Željka Krmek, nar. obitelj
                        
Srijeda (30):      Za pok. Maru i Ivana Stasjuk, nar. djeca
                         Za pok. Peru Menalo, nar. obitelj Butigan
                         Za pok. Danicu, nar. Anđelka Matuško

Četvrtak (1)     :Za pokojnog Ivu Leženić, nar. Neđa       
                        Za pok. iz obitelji Obad i Lakić, nar. Mirjana
                        Za pok. Antuna Batinović, nar. kći Anka

Petak (2):        Za pok. Iliju, Anu, Franju i Maru, nar. obitelj Markanović
                       Za pok. Iliju Nar. kći Jasna Markanović
                       Za pokojnog Vidu nar. unuk Dario Matić

Subota (3):       Duži 900:      Ruža Matuško za pokojne
                        Crkva:          Za pok. Boška i Maru, nar. kći Ruža Leženić
                                             Za duše u čistilištu, nar. Mirjana Lakić
                                            Za pok. Ružu Marčinko, nar. Mara Previšić

Nedjelja (4):    U 900:          Za pok. Marijana Lovrić, nar. Jozo sa obitelji
                                           Za pok. Lucu i Šćepu Matić, nar. kći Mara
                     U 1100:            Za pok. Boju Klišanin, nar. Vlatko sa obit
                                            Za pok. Ružu Krmek, nar. obitelj
                      U 1700:           Z a   n a r o d
     U ovom su tjednu prvi petak, subota i nedjelja. Prigoda za ispovijed sat prije sv. misa.

     Izbori za Hrvatski sabor održat će se u Mostaru 3. i 4. prosinca 2011. od 7 do 19 sati na adresi: osnovna škola „Ilije Jakovljevića”, ulica Ante Starčevića bb – „japanska škola”, odnosno Centar П

   Preminule su u Gospodinu, Mara Previšić supruga Božina, koja je zadnje vrijeme boravila u Neumu,  i Ruža Raič r. Leženić, supruga pok. Nikole iz Dračevica, koja je zadnje vrijeme živjela u Zagrebu. Pomolimo se za pokoj njihovih duša!


(Eventualne nejasnoće i primjedbe možete uputiti na tel. 880-048 ili mobilni: 063 350-188. Također i na e-mail: don.ivica.puljic@tel.net.ba)