Župni oglasi

Nedjelja 20. studenog

ŽUPNI  OGLASI 21.-27. studenog 2011.

 

     Iduće nedjelje je prva nedjelja Došašća – započinje daljnja priprema za blagdan Božića. raspored sv. misa: pučka u 900, misa mladih u 1100 i večernja u 1700 sati.
     U ponedjeljak je Prikazanje B. D. Marije – kalendarska Gospa od Zdravlja, sv. misa u 1700 sati.
     U utorak je sv. Cecilija – zaštitnica crkvenih zborova, misa u 1700 sati.
     Kroz tjedan su večernje mise u 1700 sati, bit će ovim rasporedom:

Ponedjeljak (21):  Za pok. Anđelka, nar. kći Luca Lovrić
                            Za pok. Mirka Raič, nar. Jelka

Utorak (22):         Za pok. Nikolu i Anicu Njavro, nar. obit. Konjevod
                             Za pok. časnu sestru Rudolfinu, nar. sestre
                            Za pok. Ivana Bakter, nar. Mirjana Matuško

Srijeda (23):          Za pok. Cvijetu Lovrić, nar. Bernard Vidić
                            Za pok. Ivana i Alojziju Lovrić, nar, Bernard Vidić

Četvrtak (24):      Za pok. Vidu i Ružu Konjevod, nar. kći Anđelka   
                           Za pok. Luku i Anicu Vukasović, nar. kći Ljuba Raič  sa obit.

Petak (25):           Za pok. Antu Markanović, nar. obitelj
                            Za pok. Katu Tustanovski, nar. kći Anica Opačak

Subota (26):     Duži 900:      Za pok. Antuna i Maru Batinović, n. Ivka Krešić
                      Crkva:           Za pok. Stanu Savić, nar. unuk Predrag
                                             Za pok. Božu, Ružu i Neđu Batinović, nar. Mila

Nedjelja (27):   U 900:          Za pok. Katu i Jozu Džono, nar. Pero sa obit.
                        U 1100:        Za pok. Ivicu Krešić, n. Anka sa obit.
                        U 1700:       Z a   n a r o d
                         
     Ovih dana   je u Gospodinu preminuo naš župljanin ANDRIJA KRMEK iz Donjeg Kleka. Sprovod je predviđen u utorak u 1500 sati u groblju u Donjem Kleku Pomolimo se za pokoj njegove duše!

(Eventualne nejasnoće i primjedbe možete uputiti na tel. 880-048 ili mobilni: 063 350-188. Također i na e-mail: don.ivica.puljic@tel.net.ba)